Eerste huiseigenaren krijgen geld van het Rijk voor gasloze woning

'Wij wonen bovenop de gasbel van Groningen', zegt Chris Bultje uit Loppersum. 'Daarom willen we graag van het gas af.'
Bultje is één van de eerste inwoners van onze provincie die met subsidie van het Rijk geen aardgas meer nodig heeft. Zes Groningse gemeenten krijgen in totaal ruim 28,5 miljoen euro van het Rijk om woningen van het gas te krijgen.
Het gaat om geld uit het programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het idee is dat de gemeenten die hieraan meedoen als voorbeeld dienen voor de rest van het land.

Verschillende plannen

In onze provincie gaat het om de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Oldambt, Pekela en Groningen. Uit een rondgang van RTV Noord blijkt dat de meeste woningen overgaan op warmtepompen, een warmtenet of restwarmte. Daarnaast blijkt dat elke gemeente het geld op een andere manier besteedt. 
Zo wordt in Oldambt gewerkt aan het ombouwen van mestvergisters, zodat woningen van het gas af kunnen. En in Loppersum worden de eerste woningen van het aardgas gehaald met subsidie van het Rijk. 

Warmtepomp

'Hier komt straks de warmtepomp', zegt Bultje terwijl hij naar de hemel wijst. 'Bovenop de nieuw te bouwen uitbouw van onze woning, zodat de buren en wijzelf er zo min mogelijk last van hebben.' 
Het huis van Bultje is momenteel waarschijnlijk het minst energiezuinige van onze provincie. De hele achtergevel ontbreekt en alleen de buitenmuren staan nog overeind. Het huis wordt aardbevingsbestendig gemaakt, omdat het niet veilig is. Bultje woont daarom een jaar lang in een wisselwoning.

Kosten

Toen Bultje hoorde dat zijn woning compleet over de kop zou gaan, had hij direct de wens om ook van het gas af te gaan. Maar dat kost wel wat: 'Zo'n 30.000 euro', zegt Bultje. 
Een bedrag dat niet veel mensen zomaar in de portemonnee hebben. De subsidie van het Rijk komt dan ook als geroepen: 'Ik zat met smart te wachten. Ik krijg vijfduizend euro.' De rest wordt aangevuld met andere subsidiepotjes en een renteloze lening van de gemeente Loppersum.

Stoppen met fossiele brandstof

Een paar kilometer verderop, in Zeerijp, is het huis van Michiel Jansen net klaar. 'We wonen er sinds kerstavond', zegt hij. Jansen heeft hetzelfde meegemaakt als Bultje en is nu ook van het aardgas af. 'Tja, fossiele brandstoffen. Het is beter om daar mee op te houden.'
Ook Jansen krijgt vijfduizend euro subsidie van het Rijk. Dat moest hij aanvragen via de gemeente Loppersum. In totaal mag de gemeente drie miljoen euro verdelen. Goed voor circa 160 huishoudens. Daarnaast is een gedeelte bestemd voor een warmtenet in Loppersum, waarmee nog meer mensen van het gas af kunnen.

Aanmeldingen

Zowel Jansen als Bultje zijn dik tevreden over hoe de gemeente Loppersum ze helpt. 'Ik kon mij via de website van de gemeente aanmelden en binnen een paar weken kwam er een energieadviseur langs om samen een plan te maken', zegt Bultje. De energiecoach wordt ook van de subsidie betaald.
Bultje hoopt in oktober terug te verhuizen naar zijn aardbevingsbestendige en gasloze woning. 'Reken er maar op dat ik ernaar uit kijk', zegt hij met een brede lach op zijn gezicht. 

Programma Aardgasvrije Wijken, wat is het?

De zes Groningse gemeenten horen bij de eerste 27 gemeenten die meedoen met het Programma Aardasvrije Wijken (PAW). Verschillende overheidsinstanties, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, werken in het PAW samen om kennis op te doen hoe je op gemeentelijk niveau woningen van het aardgas af kan halen.
Voor de eerste 27 gemeenten die meedoen, is 120 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gemeenten mogen zelf weten hoe ze de toegewezen miljoenen inzetten. Het doel is om in 2021 een definitief plan te maken hoe elke gemeente één wijk aardgasvrij maakt.
Het kabinet heeft tot 2028 in totaal 435 miljoen euro vrijgemaakt voor het projecrt. Dit moet ervoor zorgen dat 200.000 huizen van het gas af gaan.

Hoe ver zijn de andere gemeenten?

Inwoners van de gemeente Groningen moeten nog even geduld hebben. Groningen heeft 4,8 miljoen euro te besteden om de wijken Selwerd en Paddepoel aardgasvrij te maken. De gemeente voegt daar Vinkhuizen aan toe.
Van de subsidie is de eerste 800.000 euro aan onderzoek besteed. Het doel is om vierduizend huizen van het gas af te halen.

Ongelijkheid

De gemeente wil voorkomen dat er ongelijkheid tussen inwoners ontstaat. Daarom wordt de subsidie niet aan individuele particulieren uitgeleend, maar worden complete wijken van het gas gehaald. Zo profiteert iedereen.
Op papier zijn de plannen klaar, maar in de praktijk is de gemeente nog niet zover. De financiering is nog niet rond om de drie wijken van het gas te krijgen. Als dat voor 2022 niet lukt, kan de gemeenteraad ervoor kiezen om het geld terug te geven aan het Rijk, of om toch nog subsidie aan individuele huiseigenaren te geven. 

Delfzijl

Delfzijl heeft 4,5 miljoen euro gekregen, met name om de wijk Delfzijl Noord van het gas af te helpen. In deze wijk worden de komende jaren vierhonderd woningen gesloopt en herbouwd vanwege de versterking. De gemeente onderzoekt samen met inwoners, woningcorporaties en energiecoöperaties welke mogelijkheden er zijn.
Zo verwacht Delfzijl binnenkort een rapport over de aanleg van een warmtenet. Vanuit industriegebied Oosterhorn is zoveel warmte beschikbaar, dat Delfzijl, Appingedam en een deel van de stad Groningen verwarmd kunnen worden. Het kan nog wel jaren duren voordat dit plan realiteit wordt.

Pekela

Aan de gemeente Pekela is vier miljoen euro gegeven om vijfhonderd woningen in Boven Pekela, buurschap Doorsnee en een deel van Nieuwe Pekela aardgasvrij te maken. Twee miljoen euro is voor zonnepanelen, warmtepompen en het isoleren van huizen. Op dit moment zijn er 110 aanmeldingen van bewoners die wel mee willen doen.
'Wij denken dat veel meer mensen volgen, zodra zij bij de buurman zien dat de rekening veel lager uitpakt'. Mensen gaan elkaar overhalen, verwacht de gemeente.
Ook komt er mogelijk een zogeheten rioolslibfabriek, waarbij slib wordt omgezet naar groen-gas. De methode staat in de kinderschoenen en daarom moet er eerst een onderzoek komen naar de haalbaarheid daarvan.

Appingedam

De gemeente Appingedam heeft het meeste gekregen van alle Groningse gemeenten: ruim 7,3 miljoen euro. Dat gaat volledig naar de wijk Opwierde-Zuid om vierhonderd nieuwe, energiezuinige woningen te bouwen met warmtepomp en zonnepanelen.

Oldambt

In Oldambt is 4,8 miljoen euro beschikbaar om Nieuwolda en Wagenborgen van het gas af te krijgen en woningen in verschillende wijken te isoleren. 
Hier zijn alle ogen gevestigd op een mestvergister in Nieuwolda. Daar wordt nu nog stroom opgewekt, maar na de ombouw moet hij groen-gas kunnen leveren. Later vandaag gaat RTV Noord dieper in op dit project in Oldambt.
Hieronder zie je de locaties van alle 27 projecten. Klik op het bolletje om per project meer informatie te zien. Bron: aardgasvrijewijken.nl

Nieuwe zak geld

Gemeenten die achter het net hebben gevist bij het verdelen van de eerste miljoenen van het Rijk, krijgen een nieuwe kans. Onlangs is een nieuwe inschrijfronde gestart. Eind juni wordt bekend welke nieuwe projecten geld krijgen van het Rijk.