Statenoppositie vangt bot in Top Dutch-debat

Campagnebeeld van de Top Dutch-campagne
Campagnebeeld van de Top Dutch-campagne © Top Dutch
Er komt geen onderzoekscommissie bestaand uit zes Groninger Statenleden naar het reilen en zeilen rond de Top Dutch-campagne. Een groot deel van de oppositie dringt hierop aan, maar de coalitiepartijen willen er niet aan.
Zij vinden het voorstel van Gedeputeerde Staten om adviesbureau Berenschot te vervangen door een ander adviesbureau afdoende. Ook oppositiepartijen Groninger Belang en Partij voor de Dieren zijn die mening toegedaan.

Ingetrokken

De voltallige oppositie wilde in het debat van gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) weten waarom ze uiteindelijk de onderzoeksopdracht richting Berenschot heeft ingetrokken. 
'Het college was en is van mening dat Berenschot het onderzoek zou kunnen uitvoeren', stelt Wulfse. 'Dan komt er een interview met een journalist waarin gevraagd wordt: is het college op de hoogte van banden tussen bureau Berenschot en de directeur van Initio? Is het bureau wel in staat objectief onderzoek te doen? Daarmee zijn wij direct aan de slag gegaan en hebben we navraag gedaan bij Berenschot.'

Te kort door de bocht?

'Maar was uw eerste reactie dan niet te kort door de bocht?', vraagt SP-fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek zich af. Hij refereert aan het feit dat Wulfse in eerste instantie aangaf dat het feit dat De Boer en Berenschot een relatie hebben helemaal niet uitmaakt.
'Wat particuliere bedrijven onderling doen, het is niet zo dat de overheid daar toezicht op houdt, dus dat doet er niet toe', liet Wulfse op 14 januari weten, toen RTV Noord haar de kwestie voorlegde. 'We gaan ervan uit dat Berenschot een objectief onderzoeksresultaat kan voorleggen aan de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.'

Later alsnog ingetrokken

Ruim een week later maakten de drie noordelijke provincies bekend de opdracht die Berenschot heeft gekregen toch terug te trekken.
Het argument van Wulfse was toen: 'We hadden graag bij verstrekken van de opdracht geweten dat er een relatie was tussen Berenschot en een van de partners die betrokken was bij de organisatie. Dat vinden we ongelukkig', zei Wulfse daarna.

Schijn voorkomen

Wulfse zegt daar nu over dat de colleges van de drie noordelijke provincies niet twijfelen, maar alle schijn over mogelijke vooringenomenheid bij uitkomsten van een onderzoek wilden voorkomen.
De VVD-bestuurder zegt ook positief te zijn over de kansen die de Top Dutch-campagne met zich meebrengt en de waarde die de campagne heeft voor het imago van Noord-Nederland.

Merknaam misbruikt

Verschillende oppositiepartijen in Provinciale Staten denken daar anders over. 'De campagne Top Dutch heeft uiteindelijk geresulteerd in een tender in onze provincie. Verschillende bedrijven zijn ons inziens niet helemaal netjes behandeld', zegt Robert Pestman (Forum voor Democratie).
'De aanbesteding is bij Initio ondergebracht. Die heeft zich niet helemaal aan de afspraken gehouden. In de loop van het project is er gedeeld belangenverstrengeling geweest. De merknaam Top Dutch is misbruikt. Bedrijven zeggen bij navraag niet eens te weten wat Top Dutch is.'

Weggegooid geld

Ook de PVV en Partij voor het Noorden zijn kritisch. 'In het begin waren we gecharmeerd van de campagne. Ondernemers hebben zelf initiatieven ontplooid, maar vervolgens zijn verschillende ondernemers weggelopen. Er is niks meer van de campagne over en de campagne heeft jammerlijk gefaald', stelt Statenlid Dennis Ram (PVV).
De SP komt tot de conclusie dat de Top Dutch-campagne gebruik maakt van een skybox in het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen. De partij vindt het weggegooid geld, want zij denkt dat de skybox te weinig wordt gebruikt. 'De afgelopen drie wedstrijden stond de box leeg. Laat dan ruimte voor burgers die bij de voedselbank komen', is Jan Hein Mastenbroek van mening. 

Onderzoek naar campagne

Daar wil Wulfse naar kijken. Maar een voorstel van de SP, Forum voor Democratie, PVV, Partij voorhet Noorden en 50 Plus om een commissie met maximaal zes Statenleden in te stellen voor een onderzoek naar de TopDutch-campagne, haalt het niet.
De campagne wordt onderzocht door een bureau, zo is de opdracht van Wulfse. Die opdracht richt zich op de effecten van de campagne, hoe het proces rond de aanbesteding van de campagne is ingericht, wat er nu daadwerkelijk is gerealiseerd dankzij Top Dutch en welke toekomst de campagne Top Dutch nu eigenlijk heeft.
De coalitiepartijen GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie, CDA en D66 gaan, gesteund door Groninger Belang en Partij voor de Dieren, akkoord met dit voorstel.