Het Hogeland spreekt zich eensgezind uit tegen winning Warffumer gasveld

Protesterende actievoerders tegen de gaswinning bij Warffum.
Protesterende actievoerders tegen de gaswinning bij Warffum. © Ingmar Vos/ProNews
De gemeente Het Hogeland spreekt zich unaniem uit over de gaswinning bij Warffum. Ze willen niet dat er nog gas gewonnen wordt uit het kleine gasveld bij het dorp.
Openluchtmuseum Het Hoogeland en een aantal inwoners van het dorp, verenigd in actiegroep Warffum Alert, hadden om de politieke steun gevraagd. Er is onlangs een brief gestuurd naar minister Wiebes met het dringende verzoek om de gaswinning bij Warffum te beëindigen.
De raad is woensdagavond tijdens de raadsvergadering gevraagd deze brief en het standpunt van het openluchtmuseum en Warffum Alert te ondersteunen.

'Moreel onaanvaardbaar'

In een motie spraken de raadspartijen zich unaniem uit tegen gaswinning in het gasveld bij Warffum. De raad vindt het, net zoals het openluchtmuseum en Warffum Alert, niet kunnen dat de gasproductie uit het Groningen-veld in 2022 wordt beëindigd, terwijl de winning uit kleine velden als Warffum doorgaat. Ook die NAM-locatie moet volgens hen sluiten.
De partijen vinden het 'moreel onaanvaardbaar' dat er schade ontstaat door winning uit gasvelden bij het dorp en dat dit risico blijft, gezien de seismische omstandigheden. De veiligheid van de inwoners staat voorop en daarom willen ze ook dat de gasput in Warffum sluit.
De raad roept het college op om hun oordeel kenbaar te maken aan de minister.
'Deze motie is een onderstreping van onze inzet. We moeten van het gas af en we moeten schade voorkomen. Dat blijft onze inzet', laat burgemeester Henk Jan Bolding namens het college weten. 'We blijven strijden voor de zaak van Groningen. Daar kunt u op rekenen'.

Snel stoppen

Tijdens de raadsvergadering liet een tweetal insprekers weten waarom de politieke steun zo belangrijk is. 'Warffum wordt blootgesteld aan de invloeden van twee gasvelden. Zowel het Groningenveld als Warffum-veld veroorzaken schade. Laatstgenoemde ligt pal onder de wierde van het dorp en brengt schade door verzakking en extra risico's op bevingen met zich mee', zegt Wim Munters namens Warffum Alert.
'Alleen door gezamenlijke druk van individuele burgers, belangengroepen en overheden veranderen dingen in het aardbevingsdossier', zegt Munters.

Schade aan dorp

Ook Stijn van Genuchten, directeur van Openluchtmuseum Het Hoogeland, sprak de raad toe. Hij vreest voor nog ergere schade aan het dorp als de gaswinning uit het Warffum-veld door blijft gaan. Hij vindt dat onacceptabel voor een dorp met beschermd dorpsgezicht en monumenten.
'Sinds de Huizinge-beving is bij een groot deel van de monumenten in Noord-Groningen ernstige schade vastgesteld. Die schades waren in de oorspronkelijke winningsplannen niet voorzien. Wij zijn het toekomstige generaties verschuldigd om niet tweemaal dezelfde fout te maken en daarom heb ik het verzoek aan de minister mede ondersteuns', aldus Genuchten.
Openluchtmuseum Het Hoogeland en Warffum Alert zijn blij dat hun standpunt unaniem gesteund wordt door de gemeente.

Reactie ministerie

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft al een schriftelijke reactie gegeven op de brief en laten weten de gaswinning bij Warffum niet tegen te houden. Hij snapt de 'gevoelens van onzekerheid en onveiligheid'.
Maar hij laat weten dat de risico's van winning uit kleinere velden goed in de gaten gehouden worden en dat gaswinning bij Warffum verantwoord is. 'De risico's bij gaswinning uit kleine velden zijn kleiner dan en niet vergelijkbaar met die bij gaswinning uit het Groningenveld', schrijft de minister.
'Gelet op het feit dat er geen groter seismisch risico is en er geen andere inzichten zijn waarop de verleende winning moet worden beëindigd of beperkt, ben ik van oordeel dat er geen zwaarwegende veiligheidsbelangen zijn die een intrekking van de winningsvergunning of de instemming met het winningsplan rechtvaardigen' laat minister Wiebes weten. Hij wijst het verzoek af.
Openluchtmuseum Het Hoogeland en Warffum Alert gaan nu met de steun van de gemeenteraad opnieuw bezwaar maken tegen het besluit en winning uit de gasput bij Warffum.