'Niemand zit op masten te wachten. Dus goed dat er wat voor terugkomt'

De plannen voor de tuin van 't Nijkerkje in Oosteinde
De plannen voor de tuin van 't Nijkerkje in Oosteinde © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Een nieuw 'groen' plein met wandelpad in Spijk. En een verbeterde tuin bij de kerk in Oosteinde. Het zijn twee van de vele projecten die worden uitgevoerd ter compensatie van de nieuwe hoogspanningslijn van 380 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten.
De komende tijd vervangt netbeheerder TenneT de oude hoogspanningslijn van 220 kilovolt door de nieuwe 380 kV-verbinding. Dat heeft invloed op het landschap en dat wordt gecompenseerd. Er is 14,9 miljoen euro voor beschikbaar. Daarvan betaalt TenneT 12,4 miljoen euro en de provincie 2,5 miljoen.

Veel weerstand

Tegen de aanleg was veel weerstand. Inwoners van het gebied zien liever dat de kabel ondergronds gaat. Ter compensatie van de overlast zijn samen met bewoners en gemeenten projecten opgesteld om het landschap te verbeteren.
Er wordt geld geïnvesteerd in projecten die het gebied langs de nieuwe hoogspanningslijn versterken. Bijvoorbeeld door de aanpak van historische terreinen en wierden, dijken, watergangen en beplanting.

Vernieuwde tuin

'We vertellen nu de verhalen over vroeger in de kerk. Dat willen we ook graag in de tuin doen', zegt Hillechien Hilberink van Stichting Behoud 't Nijkerkje, terwijl ze wijst naar een leeg grasveld. 'Dat gaan we aanpakken. We willen nieuwe struiken plaatsen omdat hier altijd een behoorlijke wind staat.'
Ook komen er bordjes met QR-codes. Die kunnen bezoekers dan scannen met hun mobiel. In woord en beeld zijn dan verhalen over het dorp te volgen.
De plek waar de tuin komt (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Acceptabeler maken

'Het is belangrijk dat we de masten zorgvuldig, veilig en met oog voor de omgeving realiseren. Door deze projecten te ondersteunen, proberen we de inrichting acceptabeler te maken', zegt Matthijs Coops van TenneT.
De provincie is tevreden met de compensatie voor de omgeving. 'We hebben een behoorlijke bak met geld gekregen voor projecten die een stuk kwaliteit aan het landschap toevoegen', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

Cadeautjes voor de regio

'Niemand zit op masten in het landschap te wachten. Maar we weten allemaal dat die stroom in de Eemshaven verder het land in moet. Dus het is niet anders en goed dat er wat voor terugkomt', zegt Hilberink. 'Ik hoop dat het hele dorp van deze nieuwe tuin gebruik gaat maken.' Ook komen er in de nieuwe tuin wandelpaden en bloemenperken.
De gemeente Het Hogeland is eveneens tevreden met de compensatie. 'In sommige delen van het gebied had men natuurlijk liever geen masten gehad. Er zijn hele discussies geweest om het ondergronds te doen. Dat bleek niet mogelijk. Er is nu een fatsoenlijk bedrag uitonderhandeld om het landschap te versterken', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. 'Aangezichten van dorpen worden beter. Het geld verdwijnt dus niet achter één of andere voordeur. Het gebied komt er mooier uit te zien ondanks de komst van die masten.'

Kaart

Op een speciale kaart van de provincie Groningen is te zien welke projecten steun krijgen.
Het is de bedoeling dat deze gerealiseerd worden binnen vijf jaar na de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn. In het voorjaar start de bouw hiervan. In 2023 moet de 380 kV-verbinding in gebruik zijn.
Het landschapsprogramma werd vrijdag gepresenteerd in 't Nijkerkje in Oosteinde (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)