Instellingen

College Stadskanaal: asielzoekerscentrum Musselkanaal komende zomer heropend

Asielzoekers op straat (foto ter illustratie)
Asielzoekers op straat (foto ter illustratie) © Ministerie van Veiligheid en Justitie/Flickr Creative Commons

Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal gaat open voor statushouders en asielzoekers uit onveilige landen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft een principebesluit genomen.

Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal zal mogelijk voor de start van het nieuwe schooljaar openen en moet plek bieden aan 428 asielzoekers. Het COA zal het voormalig bejaardenhuis Heggerank voor ruim 3 miljoen euro verbouwen en gebruiksklaar maken voor de opvang. Het COA heeft Stadskanaal toegezegd het asielzoekerscentrum minimaal drie jaar in gebruik te willen nemen.

Het principebesluit is nog niet definitief: de gemeenteraad zal in een extra raadsvergadering op 3 maart een besluit nemen.

Brief

De gemeente Stadskanaal zegt in een brief die inwoners van Musselkanaal woensdag zullen ontvangen dat er met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afspraken zijn gemaakt over de doelgroep die opgevangen wordt.

'Gemeente en politie begrijpen de zorgen over de overlast gevende asielzoekers. Zeker gezien het feit dat het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel met de daar aanwezige problematiek zo dicht bij is. Om die reden hebben we met COA gezocht naar een doelgroep waarvan de kans op overlast minimaal is', schrijft het college in de brief.

'Het betreft mensen uit onveilige landen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog geen huis, en mensen die in procedure zitten voor een mogelijk verblijf. Asielzoekers uit veilige landen zullen niet worden opgevangen, tenzij zij een persoonlijke vluchtreden hebben.'

Petitie

Een deel van de Musselkanaalsters liet vorig jaar december bij een inloopbijeenkomst in het leegstaande asielzoekerscentrum weten dat er geen 'veiligelanders' in Musselkanaal mochten komen.

Onder leiding van inwoners Maria Potze en Meini Smit werd een petitie aangeboden met die oproep. Het college van Stadskanaal zegt in de brief dat deze boodschap 'nadrukkelijk is meegenomen in de besprekingen met het COA'.

Het college wil dit principebesluit voorleggen aan de inwoners van Musselkanaal. Op 26 februari vindt er een inloopsessie plaats in het leegstaande azc-gebouw aan de Brink in Musselkanaal.