Ambtenaren Midden-Groningen krijgen 'loon naar werken'

Een cadeaubon, meer vrije tijd en maximale loonsverhoging van 5,5 procent. Het zijn de beloningen die goed presterende ambtenaren in de gemeente Midden-Groningen kunnen krijgen.

De gemeente stopt als eerste gemeente in Nederland met de periodieke loonsverhoging.

Jarenlang periodieke verhoging

'De belangrijkste reden is dat iedereen jarenlang een periodieke verhoging kreeg zonder dat er een afspraak was over wat daar tegenover stond', zegt gemeentesecretaris Henk Mulder.

In het nieuwe systeem weet de gemeente beter wat een medewerker presteert, en moet een werknemer 'makkelijker kunnen aangeven wat hij nodig heeft om zijn werk te doen'. Het beleid is volgens Mulder 'noodzakelijk om de gemeente op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen'.

Prestatiebeleid

Het door de gemeente zelf ontwikkelde prestatiebeleid is nieuw in gemeenteland. Midden-Groningen heeft een uitzondering gekregen om af te wijken van de CAO. Die CAO is vorig jaar opnieuw afgesloten na maanden van onderhandelingen. Midden-Groningen vreesde de daarin afgesproken loonstijging, omdat de gemeente flink moet bezuinigen.

Toch is het prestatiebeleid volgens Mulder, die het liever een 'waarderingsbeleid' noemt, geen bezuiniging.

'Het moet allemaal binnen hetzelfde budget dat we hebben voor het personeel. De gemeente is wel aan het bezuinigen en we moeten het met minder mensen doen. Maar per saldo is het personeelsbudget gelijk', legt Mulder uit. 

Loonsverhoging

Ambtenaren die uitzonderlijk goed presteren, kunnen een loonsverhoging krijgen van 5,5 procent. Voor een minder presterende collega's ligt in het uiterste geval het mislopen van een loonsverhoging op de loer. Dan heeft een werknemer 'kwalitatief en kwantitatief' niet voldaan.

Daarnaast wil de gemeente 'waardering' tonen met boekenbonnen, reizen, teamactiviteiten, uitdagender werk of opleidingen.

We verwachten dat we gemiddeld niet boven de periodieke loonsverhoging van 3,5 procent die we nu hebben uitkomen
Henk Mulder, gemeentesecretaris Midden-Groningen

Mulder gaat ervan uit dat het personeelsbudget voldoende is om die beloningen te kunnen betalen. 'Er zal maar een aantal mensen uitkomen op 5,5 procent verhoging. We verwachten dat we gemiddeld niet boven de periodieke loonsverhoging van 3,5 procent die we nu hebben uitkomen.'

Scheve ogen

Bang voor scheve ogen op de werkvloer is Mulder niet. 'Als er onenigheid is over een beoordeling, dan wordt het eerst aan de directeuren voorgelegd. Vervolgens is er nog een geschillencommissie en evalueren de vakbonden het beleid samen met ons.'

De gemeente hoopt met het nieuwe beleid ook aantrekkelijker te worden als werkgever. Hoewel de gemeente snijdt in het ambtenarenapparaat, moeten er ook nieuwe mensen worden aangetrokken.

'We hopen op een snellere doorloop en dat we makkelijker personeel kunnen vinden. Dat is momenteel heel erg ingewikkeld', zegt Mulder.

Dit jaar ingevoerd

Het nieuwe beleid van de gemeente wordt dit jaar ingevoerd. Teamleiders en ambtenaren krijgen bijvoorbeeld eerst training om met het 'waarderingsbeleid' om te gaan. Vanaf volgend jaar hoopt de gemeente het beleid volledig te hebben ingevoerd.

Lees ook:

- Midden-Groningen wil lachgas verbieden: 'Onze verantwoordelijkheid nemen'

Meer over dit onderwerp:
SLOCHTEREN
Deel dit artikel:

Recent nieuws