Extra geld voor Infopunt Duurzaam Bouwen

GRONINGEN - Groninger gemeenten investeren te weinig in milieuvriendelijke woningen.De gemeenten in deze provincie lopen ver achter bij het landelijk gemiddelde. Dat concludeert het Informatiepunt Duurzaam Bouwen in Groningen. Het ministerie van VROM geeft het informatiepunt nu extra subsidie. Daarmee wordt een consulent aangetrokken die de Groninger gemeenten beter gaat informeren. De resultaten moeten binnen twee jaar merkbaar zijn.
null