Vrouwtjes die een man delen, overleven slechter

De bonte vliegenvanger
De bonte vliegenvanger © Saxifraga/Mark Zekhuis
Vrouwtjes van de zangvogelsoort de bonte vliegenvanger die hun mannetje delen met een ander vrouwtje, gaan eerder dood.
Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Koosje Lamers en prof. dr. Christiaan Both van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sharing is not caring

Lange tijd werd ervan uitgegaan dat het vrouwtje, waarvan de eieren als eerste uitkomen, er niet onder lijdt als 'haar' mannetje er een tweede gezin op nahoudt. De mannetjes zouden namelijk vooral voor hun eerste broedsel werken.
Maar het vrouwtje blijkt toch minder hulp te krijgen van het mannetje, waardoor zij een groter deel van de zorg voor de jongen op zich neemt. Dat gaat ten koste van haar gezondheid. De vrouwtjes overleefden minder vaak tot het volgende jaar.

Steeds eerder broeden

Vooral vrouwtjes die relatief vroeg eieren leggen, moeten vaker hun mannetje delen. Daardoor ondervinden bonte vliegenvangers nadelige gevolgen van de klimaatverandering. De zangvogels gaan namelijk steeds eerder broeden om het vroegere voorjaar bij te houden. Voor de vrouwtjes heeft dit dus nadelige gevolgen.