Dit betaal je in Groningen aan het waterschap

Mede door drogers zomers vallen de kosten hoger uit
Mede door drogers zomers vallen de kosten hoger uit © Jannes Wiersema
De waterschappen verwachten dit jaar ruim 3 miljard euro te ontvangen aan heffingen. Dat is 4,6 procent meer dan in 2019. De groei was in tien jaar niet zo groot, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vergeleken met waterschappen in de rest van Nederland zijn de tarieven in Groningen aan de hoge kant. Alleen bij de waterschappen Delfland en Fryslân zijn huishoudens duurder uit.

Stijging

Zo stijgen de lasten voor het zogeheten watersysteembeheer bij Noorderzijlvest met 10,6 procent. Dat is de op-één-na hoogste stijging van alle 21 waterschappen in Nederland. In het watersysteembeheer leidt het waterschap de waterstromen in goede banen en zorgt voor een optimaal grondwaterpeil.
De stijging van de lasten voor het watersysteem bij Hunze en Aa's is met 3 procent heel wat bescheidener.

Tarieven

De zuiverings- en verontreinigingsheffing stijgt bij Noorderzijlvest 2,4 procent. Bij Hunze en Aa's is dat 1 procent. Toch ontlopen de tarieven van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's elkaar nu niet veel: 438 en 420 euro voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden in een koophuis. Voor huishoudens in een huurhuis gaat het om 288 en 298 euro per jaar.

Droog en nat

Dat de stijgingen dit jaar hoger uitvallen dan normaal heeft vooral te maken met droge zomers en natte winters. Die stellen de waterschappen voor nieuwe opgaven. Ook nieuwe en strengere wetten kunnen leiden tot extra kosten, aldus het CBS.
Driekwart van de heffingen wordt opgebracht door huishoudens, de rest komt voor rekening van boeren en bedrijven.