Skatepark en parkeerterrein op oude locatie Togtemaarschool in Bedum

De oude Togtemaarschool in Bedum
De oude Togtemaarschool in Bedum © Google Street View
De plannen voor de oude locatie van de Togtemaarschool in Bedum zijn bekend.
Op het stuk grond aan De Vlijt komen een parkeerterrein, een parkje en een skatebaan. Het college van de gemeente Het Hogeland heeft ingestemd met de plannen.
De gemeente hield de afgelopen tijd bijeenkomsten waar omwonenden en andere betrokkenen met ideeën mochten komen. 'We zochten naar de grootste gemene deler. We hebben nu een mix van de beste plannen', zegt gemeentewoordvoerder Paul Kremer.

Wijziging bestemmingsplan

Voor de aanleg van het parkeerterrein moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Omwonenden kunnen hier tegen in beroep gaan.
Het is een sneaky gebeuren
Tom Buikema - Stichting De Vlijt Breed
'Dat ga ik ook zeker doen', zegt Tom Buikema van Stichting De Vlijt Breed. Samen met andere buurtbewoners verzet hij zich al jaren tegen de nieuwbouwplannen van de Togtemaarschool. Ze vrezen voor een onveilige verkeerssituatie.

'Verbaasd'

'Ik ben zeer verbaasd dat het college nu al toestemming heeft gegeven voor deze plannen', zegt Buikema. 'Er is onvoldoende gekeken naar het alternatieve plan. Dat was in strijd met een ander plan voor het centrum. Ze hebben altijd van dat soort rotsmoesjes. Dus dat hebben ze weggewuifd. Het is een sneaky gebeuren.'
De oude Togtemaarschol wordt gesloopt. Het pand wordt in de tussentijd beheerd door een anti-kraakorganisatie om vernielingen tegen te gaan.
Een schets van hoe het gebied eruit moet komen te zien:

Dit ging eraan vooraf

Omwonenden vochten lang en tevergeefs tegen de plannen van de gemeente om de nieuwe school op een andere plek te bouwen. Verenigd in Stichting De Vlijt Breed spanden ze een rechtszaak aan, maar die verloren ze.
Eind vorig jaar ging de eerste paal van de nieuwe Togtemaarschool de grond in. De school staat nu op de kruising van de Vlijt en de Bazuinslaan, één straat verderop.

Sloot

Ook de nieuwbouw ging niet zonder slag of stoot. Omwonenden beweerden dat de gemeente fouten had gemaakt in het ecologisch onderzoek. In een naastgelegen sloot zouden volgens de bewoners beschermde planten en dieren voorkomen.
De gemeente legde de demping van de sloot tijdelijk stil. Later werden de werkzaamheden hervat, toen uit nieuw onderzoek bleek dat de natuur geen schade op zou lopen.
De gemeente wil eind dit jaar beginnen met de vernieuwing van het voormalig terrein van de school. 'Maar we houden nog even een slag om de arm', zegt Kremer.