Gemeente Groningen gaat komende jaren miljoenen investeren in schoolgebouwen

OBS Garmerwolde wordt vanaf 2021 versterkt
OBS Garmerwolde wordt vanaf 2021 versterkt © Google Streetview
De gemeente Groningen wil binnen nu en twintig jaar in totaal vierhonderd miljoen euro investeren in (nieuwe) schoolgebouwen. 'Wij zitten op het landelijk gemiddelde, maar willen de kwaliteit van de schoolgebouwen opkrikken', zegt wethouder Carine Bloemhoff.
Het gaat om scholen in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. In totaal telt de gemeente ongeveer 130 schoolgebouwen.

Eerst zestig miljoen

Groningen heeft, samen met de schoolbesturen, een zogenaamd 'Integraal huisvestingsplan' opgesteld. Daarin worden de investeringen in periodes verdeeld. Het meest concrete plan daarin is dat de komende vier jaar achttien schoolgebouwen in de gemeente worden vervangen, verbouwd of uitgebreid.
'Het is hard nodig', zegt Bloemhoff. 'Wij hebben in Groningen schoolgebouwen die ouder zijn dan veertig jaar. En wij vinden een schoolgebouw belangrijk. Daarnaast willen wij ook toe naar nieuwe onderwijsconcepten.'
Bloemhoff doelt op zogeheten 'vensterscholen'.

Vensterschool

De term 'Integraal Kindcentrum' (IKC) is een bekend begrip geworden, maar in Groningen wordt gesproken over 'vensterscholen'.
Bloemhoff legt het verschil uit: 'Bij een IKC heb je het over kinderopvang en onderwijs, maar bij een vensterschool is ook ruimte gemaakt voor bijvoorbeeld een bibliotheek, een consultatiebureau en een ruimte voor ouderbijeenkomsten.'

Geduld moeten hebben

Erik Vredeveld spreekt namens de 24 schoolbesturen die Groningen telt. 'De scholen zijn blij met de zekerheid die nu geboden wordt. Je deed voorheen een verzoek bij de gemeente en dan was het afwachten. Nu weten de scholen wanneer zij aan de beurt zijn. Scholen horen liever dat zij de komende tien jaar niet aan de beurt zijn, dan dat je helemaal niet weet wat je kunt verwachten. Dan weet je in ieder geval dat je onderhoud moet plegen. Dat is de grote winst.'
Tijdens de persconferentie liet Vredeveld doorschemeren dat het lang geduurd heeft voordat het huisvestingsplan klaar was. 'Wij hoopten dat het Forum snel af zou zijn, dan kwamen wij aan de beurt.'
'Wij hebben veel geduld moeten hebben. Helemaal toen wij hoorden dat het Forum aardbevingsbestendig gebouwd moest worden, dachten wij: oef, als dat maar niet ten koste gaat van de schoolgebouwen. Maar wij zijn op dit moment zeer tevreden.'

Scholen combineren

Het 'opkrikken' van de schoolgebouwen' moet er ook voor zorgen dat kinderen die het relatief goed voor elkaar hebben en kinderen met een sociaaleconomische achterstand elkaar vaker tegen het lijf lopen.
Wethouder Bloemhoff: 'Sommige scholen hebben een eenzijdig leerlingenklimaat. Een nieuw schoolgebouw kan ervoor zorgen dat een school aantrekkelijker wordt.'
Bloemhoff benadrukt dat zij graag ziet dat de samenwerking tussen scholen wordt verbeterd, maar dat de scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs blijft.

Wanneer komt mijn school?

Het gaat de komende twintig jaar dus om ongeveer 130 schoolgebouwen die lang niet allemaal tegelijkertijd aangepakt worden. Via deze link kun je zien wanneer de school van je kind aan de beurt is.
De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de miljoenenplannen. Op 25 maart wordt daarover vergaderd.