Tegenstanders vangen bot bij rechter: rietproef in Lauwersmeergebied gaat door

De provincies Groningen en Friesland en Waterschap Noorderzijlvest mogen de zogeheten rietproef in het Lauwersmeergebied uitvoeren. De rechter heeft daarvoor vrijdag toestemming gegeven.

Tegenstanders (boeren, recreatie-ondernemers en inwoners) probeerden via een kort geding de proef tegen te houden, maar de rechter ging daar niet in mee.

Hoe ziet de proef eruit?

Tijdens de proef wordt gedurende zes weken het waterpeil in het Lauwersmeergebied met veertig centimeter verhoogd. Doel daarvan is de groei van waterriet te bevorderen. Nu wordt dat riet verdrongen door oprukkende bomen en struiken.

De verwachting is dat de verhoging van het waterpeil leidt tot het afsterven van dit groen en dat riet weer gaat groeien. Dat moet leiden tot de verbetering van de leefomstandigheden van bijzondere vogels, zoals de roerdomp, die afhankelijk zijn van riet.

Bezwaren

Tegenstanders, vooral de boeren, vrezen dat door de proef de verzilting van het grondwater en hun percelen toeneemt. Gewassen, zoals aardappelen, hebben daaronder te lijden en dat leidt weer tot inkomstenderving voor de boeren.

Hans de Boer, akkerbouwer te Houwerzijl, heeft zich samen met andere boeren in het gebied lang verzet tegen de rietproef. 'We hebben goede argumenten om de proef niet uit te voeren, maar de rechter heeft er niet naar geluisterd. Dat is teleurstellend. Schrale troost is dat de proef meteen wordt gestaakt als uit metingen blijkt dat de grenswaarden worden overschreden. We houden dat scherp in de gaten.'

Netwerk van peilbuizen

Een ander geluid klinkt er bij Waterschap Noorderzijlvest, de organisatie die namens de beide provincies de proef uitvoert. Daar zijn ze blij dat de rietproef kan beginnen. Annette van Velde, lid van het dagelijks bestuur: 'De rechter heeft geoordeeld dat we het proces zorgvuldig hebben doorlopen en dat we dus ons voorbereidende werk goed hebben gedaan. We stoppen met de proef zodra daar aanleiding toe is, die afspraak staat.'

De toezegging van de provincies om de proef meteen te staken als grenswaarden voor de verzilting worden overschreden, lijkt voor de rechter de doorslag te hebben gegeven. In het gebied is een netwerk van peilbuizen aangelegd dat de verzilting in de gaten houdt.

Vertraging

De proef zou komende zaterdag beginnen, maar de provincies hebben besloten later te beginnen met de peilverhoging. Dat heeft te maken met het voorspelde slechte weer.

De rietproef eindigt op 31 maart.

Lees ook:

- Omwonenden eisen verbod rietproef tijdens kort geding
- Waterschap geeft akkoord voor rietproef in Lauwersmeer

Meer over dit onderwerp:
natuur LAUWERSOOG
Deel dit artikel:

Recent nieuws