Provincie en gemeente doen nieuwe poging voor uitbreiding windpark bij Delfzijl

De Raad van State zette ruim één jaar geleden een streep door het plan, maar de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl zetten de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid nu opnieuw op de agenda.

Ze willen het park uitbreiden met zestien windturbines met een tiphoogte van maximaal 204 meter.

Teveel overlast

De opmerkelijke uitspraak van de Raad van State was in december 2018. De plannen werden vernietigd, omdat de molens voor teveel geluidsoverlast en slagschaduw bij omliggende huizen zouden zorgen.

Projectontwikkelaar Ventolines had zeventien zogenoemde bedrijfswoningen opgenomen in het plan. Deze huizen hebben een binding met het park, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht. Voor deze bedrijfswoningen gelden minder strenge normen.

Volgens de Raad van State was de relatie van deze bedrijfswoningen met het windpark echter niet goed aangetoond, waardoor ze beschouwd moesten worden als normale woningen. Daarmee werd de norm overschreden.

Opgekocht

De projectontwikkelaar heeft inmiddels enkele woningen opgekocht. Ook is gekozen voor een stillere rotor in de turbine, waardoor minder huizen geluidsoverlast zouden krijgen. Daarmee komt het aantal bedrijfswoningen op zes, waarmee de initiatiefnemers denken de relatie met het windpark voldoende aan te kunnen tonen.

De provincie wil het windpark realiseren om aan de provinciale taakstelling van 855,5 megawatt aan windenergie op land te kunnen voldoen. De uitbreiding van Delfzijl Zuid levert 64 megawatt op.

Omwonenden eisen natuuronderzoek

De stichting Oldambt Windmolenvrij heeft samen met de dorpsverenigingen van Wagenborgen en Nieuwolda opnieuw een zaak aangespannen tegen de komst van het park. De omwonenden eisen meer natuuronderzoek, omdat er in het noorden steeds meer windparken worden gebouwd.

Dat zou cumulatieve (ophopende) effecten geven, waar volgens omwonenden nu te weinig rekening mee wordt gehouden. Voorzitter Anthon Meijssen van Oldambt Windmolenvrij noemt de turbines 'gehaktmolens voor vogels'. Hij is bang dat beschermde dieren de dupe worden van de turbines.

De Raad van State moet nog uitspraak doen in deze zaak.

Inloopbijeenkomst

De gemeente en de provincie organiseren op dinsdag 3 maart een infoavond over de uitbreiding van het windpark in De Ontmoeting in Wagenborgen, van 19.00 tot 21.00 uur.

Lees ook:

- Tegenstanders eisen meer onderzoek voor uitbreiding windpark bij Delfzijl
- Ontwikkelaar koopt huizen op: windpark bij Delfzijl lijkt er alsnog te komen
- Raad van State vernietigt plannen voor windpark bij Delfzijl

Meer over dit onderwerp:
windmolens DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws