Interne chaos bij NCG: 'We verliezen de Groningers uit het oog'

Een huis in de stutten in Stedum
Een huis in de stutten in Stedum © Catrinus van der Veen/ANP
Een leegloop van personeel, te hoge werkdruk, een reorganisatie en daarnaast de verantwoordelijkheid om in onze provincie duizenden woningen aardbevingsbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat de onrust bij de Nationaal Coördinator Groningen al jaren voortduurt.
De directie van de NCG herkent zich niet in het beeld, maar geeft wel aan dat het de afgelopen tijd een hectische en ingrijpende periode was.
De afgelopen maanden sprak RTV Noord met meerdere NCG-medewerkers die anoniem hun verhaal deden. Daarnaast beschikt deze omroep over documenten die de verhalen bevestigen en een ontluisterend beeld geven van de onrust binnen de NCG.

Geldverslindend

Een van de NCG-medewerkers die we hebben gesproken noemen we in dit verhaal Evelien Berghuis. Zij loopt over van frustratie als we haar spreken. 'De NCG is een geldverslindende organisatie die vooral met zichzelf bezig is en de Groningers uit het oog verliest', zegt zij. Ze vindt dat het zo niet langer kan en doet daarom haar verhaal.
Berghuis bedoelt daarmee dat er veel geld wordt verspild aan reorganisaties en dure plannen, terwijl dat geld beter gebruikt kan worden voor het versterken van huizen. Daarnaast krijgen de Groningers volgens haar niet de aandacht die ze verdienen.

Van een koude kermis thuis

Toen Berghuis een vacature zag bij de Nationaal Coördinator Groningen werd ze enthousiast. 'Een goede baan met een leuk salaris', zegt ze. Maar ze kwam al gauw van een koude kermis thuis. 'Ik moest hele andere taken uitvoeren dan waarvoor ik was aangenomen', zegt zij. Haar functie is bekend bij de hoofdredactie, maar vanwege privacy laten we deze buiten beschouwing.
Uit een interne mailwisseling in handen van RTV Noord blijkt dat Berghuis niet de enige is. Andere collega's trokken ook aan de bel omdat hun functie niet overeenkomt met waarvoor ze zijn aangenomen. Ze vroegen om extra opleiding en ondersteuning. 

Opgebrand

Volgens Berghuis luisterden leidinggevenden nauwelijks naar klachten van het personeel. De vraag van de groep om extra opleiding en ondersteuning zorgt juist voor conflicten op de werkvloer tussen medewerkers onderling en met leidinggevenden. Door de situatie raakte Berghuis in korte tijd opgebrand en kwam ze thuis te zitten. 
Meer medewerkers hebben last van de problemen binnen de NCG. Uit een bericht op het interne communicatiekanaal van de NCG blijkt dat het medewerkersoverleg (mo), een vertegenwoordiging van medewerkers, in oktober 2019 de directie van de NCG vraagt om 'signalen rondom medewerkerstevredenheid op te pakken'.  

Onrust en ontevredenheid

Volgens het medewerkersoverleg 'heerst er veel onrust en ontevredenheid in de organisatie'. In het bericht staat dat er onder meer onduidelijkheid is rondom de invulling van vacatures en dat medewerkers een ongelijke verdeling van werkdruk ervaren. 
'Het is erg rommelig', zegt NCG-medewerker Harry de Groot, ook niet zijn echte naam. 'Er zijn veel nieuwe mensen aangenomen, dat is logisch. Maar daartegenover staat dat veel NCG-medewerkers zijn vertrokken. Goede mensen die er net driekwart jaar werkten, dat is verontrustend. Het laat zien dat het een moeilijke organisatie is om in te werken. Collega's hebben het gevoel dat ze op eieren lopen.'

Geen flauw idee

Volgens De Groot krijgt de directie geen grip op de situatie. 'De directeur is een capabele man, maar zit veel in Den Haag. Terwijl hij daar nauwelijks een vinger in de pap heeft. En de plaatsvervangend directeur heeft geen flauw idee hoe ze met de situatie moet omgaan.'
De onrust bij de NCG is te verklaren door ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen jaren. In de zomer van 2018 vertrekt toenmalig NCG Hans Alders. Vrijwel de hele ambtelijke top heeft in de periode daarna dat voorbeeld gevolgd.

Uittocht

Uit cijfers die zijn opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijkt dat in de periode tussen mei 2015 en maart 2019 bijna de helft van alle medewerkers is vertrokken. In deze periode hebben er 258 mensen voor de NCG gewerkt, waarvan 123 afscheid hebben genomen van de organisatie. Door het verloop is veel kennis over het aardbevingsdossier verloren gegaan.
Volgens betrokkenen is de uitstroom ook in de tweede helft van vorig jaar doorgegaan, maar daar zijn nog geen cijfers van bekend. De in- en uitloop van medewerkers heeft voor onrust gezorgd onder het personeel. 

Veranderingen zijn nodig

Daarnaast verhuisde de NCG van het ministerie van Economische Zaken naar Binnenlandse Zaken en kreeg het een andere rol en positie in het aardbevingsdossier. Daardoor was de organisatie vooral met zichzelf bezig en niet met het versterken van woningen, zeggen betrokkenen.
De directie schrijft in een verklaring: 'Dergelijke grote veranderingen zorgen altijd voor reuring binnen een organisatie. Medewerkers kunnen altijd terecht bij hun afdelingshoofd of de vertrouwenspersoon om zorgen te uiten. De veranderingen zijn echter wel noodzakelijk om de versterkingsopgave te verbeteren en versnellen.'

CVW

Daar komt nog een belangrijke ontwikkeling bij: het opheffen van het Centrum Veilig Wonen. Ruim honderd oud-CVW'ers worden ondergebracht bij de NCG, wat opnieuw een verschuiving van personeel en functie teweeg brengt.
De komst van de CVW'ers baart De Groot als NCG'er zorgen. 'Ze hebben de verkeerde mensen aangenomen', zegt hij. 'Ik kom mensen tegen die eerst bij de NAM hebben gewerkt, later bij CVW zijn terechtgekomen en nu bij ons werken. Dat kan toch niet?' 

Gedrag

Hij merkt dat de oud-CVW'ers een hele andere instelling hebben. 'Ze praten alleen maar over geld. Dat ze zo weinig mogelijk moeten uitgeven. De NAM is er wel tussenuit, maar CVW'ers hebben nog steeds hetzelfde gedrag', zegt De Groot. 'We werken nog maar een paar weken samen. Het kan natuurlijk veranderen, maar ik heb er op dit moment niet zo'n goed gevoel bij.'
De directie van de NCG herkent zich niet in het beeld van De Groot. Maar ze erkent wel dat de taak sinds 1 januari dit jaar is veranderd en dat daarmee ook functies zijn veranderd of verdwenen. 'Maar we werken hard aan het opbouwen van de organisatie en het creëren van een duurzaam personeelsbestand', schrijft de directie.

Prestatiedruk

Verder erkent de directie dat de NCG 'voor een enorme opgave' staat en 'grote druk voelt om te presteren'. De NCG erkent dat dit veel vraagt van medewerkers. 'We zijn vastbesloten om de organisatie zo snel mogelijk optimaal te laten functioneren en hebben er het volste vertrouwen in dat dit jaar de benodigde opnames, beoordelingen en versterkingen worden uitgevoerd.'
Verantwoording 
Vanwege angst voor represailles en hun loopbaan, hebben alle medewerkers anoniem hun verhaal gedaan. Het liefst werken wij niet met anonieme bronnen. Maar het maatschappelijk belang van dit artikel weegt zwaar genoeg om dat toch te doen en om onze bronnen te beschermen. Daarom zijn alle namen in dit verhaal gefingeerd. Indien nodig heeft de hoofdredactie de beschikking over onze bronnen.