Informatie over inhoud containers MSC Zoe blijft beperkt

Hier moet u het mee doen; meer informatie over de inhoud van de containers van de MSC Zoe is er niet. Daar komt de uitspraak van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op neer in een geschil met RTV Noord en Omrop Fryslân.

Het containerschip verloor begin vorig jaar 342 containers in de Noordzee en het Waddengebied. De spullen uit die containers spoelden massaal aan op de Waddeneilanden en de kust van Groningen en Friesland. Dat leidde tot chaotische toestanden en milieuschade. Nog steeds is een aantal containers zoek.

Door een beroep op de Wet openheid van bestuur (Wob) te doen, vroegen de omroepen een jaar geleden informatie over de inhoud van alle containers op bij Rijkswaterstaat. De gevraagde ladinglijst van de MSC Zoe werd binnen twee maanden verstrekt.

Bezwaar

In deze lijst ging het om een heel globale opsomming, waarbij details over de exacte inhoud ontbraken. Voor de omroepen was dit aanleiding om bezwaar aan te tekenen tegen het Wob-besluit, dat namens de minister is genomen.

Wat volgde was een hoorzitting en later een bijeenkomst met medewerkers van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van de ramp. Vervolgens werd uiteindelijk een iets gedetailleerdere ladinglijst verstrekt.

Uitspraak gevraagd

Toch kan die aangevulde lijst de onduidelijkheid over de inhoud van containers op schepen van deze omvang niet wegnemen, vinden de omroepen. Met als gevolg dat de minister om een uitspraak is gevraagd over het bezwaar tegen het eerdere Wob-besluit.

De minister laat daarin weten dat de bezwaren van de omroepen deels gegrond zijn. Daarbij gaat het om het pas verstrekken van meer gegevens nadat er bezwaar was aangetekend. 'Ik had uw verzoek ruimer kunnen interpreteren', aldus de bewindsvrouw.

Meldplicht

Ze benadrukt dat Rijkswaterstaat en haar ministerie nu geen aanvullende informatie meer hebben over de inhoud van de containers op de MSC Zoe. Daarbij wordt gewezen op de beperkte meldplicht voor zeevaartschepen die territoriale wateren passeren, zoals bij de MSC Zoe het geval was.

Die meldplicht heeft alleen betrekking op gevaarlijke stoffen. Wat de minister betreft, gaat dat veranderen. 'Ik wil in overleg met de sector over de vraag of de informatiepositie van overheden ten aanzien van niet gevaarlijke lading kan worden verbeterd.'

Lees ook:

- Alles over de containerramp
- De containerramp met de MSC Zoe een jaar later: nog veel vragen onbeantwoord
- Details over lading MSC Zoe bekend, al zijn er nog steeds vraagtekens (2019)
- Alleen globale inhoud containers MSC Zoe in openbaarheid (2019)

Meer over dit onderwerp:
containerramp GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws