Dit jaar minder gaswinning dan verwacht: 10 in plaats van 11,8 miljard kuub

Een van de winningslocatie in onze provincie
Een van de winningslocatie in onze provincie © Jos Schuurman/FPS
Er wordt dit jaar minder gas gewonnen dan verwacht. In Groningen mag dit gasjaar 11,8 miljard kubieke meter gas worden gewonnen, maar Gasunie gaat ervan uit dat er niet meer dan 10 miljard kuub nodig is.
Een gasjaar duurt van oktober tot en met september.
De gaswinning kan nu al verder omlaag omdat er meer buitenlands gas is bijgemengd met stikstof, waardoor het dezelfde kwaliteit krijgt als Gronings gas. Extra ruimte in de gasopslag van Norg helpt ook mee, net zoals de zachte winter.

Afbouw

Bij de afbouw van de gaswinning wordt uitgegaan van een gemiddelde temperatuur. In het volgende gasjaar is naar verwachting nog 9,3 miljard kuub nodig en in 2021/2022 nog drie miljard kuub gas. In het gasjaar 2022/2023 kan de gaswinning dan naar nul.

Locaties beschikbaar

Vanaf medio 2022 wordt er dus geen gas meer gewonnen uit het gasveld in Groningen, maar een aantal winningslocaties blijft wel beschikbaar voor het geval er een hele strenge winter komt. In dat geval moet er volgens Gasunie in een jaar maximaal nog een half miljard kuub worden opgepompt.
De Gasunie verwacht dat het gasveld in 2025/2026 definitief gesloten kan worden.