Waterschap belooft: er komt geen moeras in Paterswoldsemeer

Deelnemers aan een zwemwedstrijd steken het Paterswoldsemeer over
Deelnemers aan een zwemwedstrijd steken het Paterswoldsemeer over © Sander Slager/RTV Noord
Er komt geen moeraszone in het Paterswoldsemeer. Die belofte deed dijkgraaf Bert Middel van Waterschap Noorderzijlvest maandagavond aan de 275 bezoekers van een discussiebijeenkomst.
De bijeenkomst werd gehouden nadat 1.700 mensen een petitie tegen het plan hadden ondertekend. Omwonenden, bedrijven en verenigingen zijn tegen een plan om een moeraszone van 25 hectare in het meer aan te leggen. Door zo'n moeras zou de waterkwaliteit van het meer beter worden.
De gebruikers van het meer vrezen dat het meer zal dichtgroeien, waardoor onder meer watersport in gevaar komt.
De avond werd gehouden in restaurant De Rietschans aan het Paterswoldsemeer. De zaal was goed gevuld.
De toezegging het moerasplan niet door te zetten werd niet meteen geloofd door de aanwezigen. Zeker vier keer moest Middel zijn belofte herhalen en vertellen dat het alleen nog maar om een idee ging waarover nog geen besluit was genomen.
'Het heeft geen enkele zin om door te gaan met iets waarvoor geen enkel draagvlak is bij de betrokkenen. We willen samen met u op zoek naar alternatieven, dus kom met ideeën', hield Middel de aanwezigen voor. Ook beloofde hij waterplanten te maaien als dat nodig is.

Waterverbetering moet doorgaan

De dijkgraaf benadrukte dat het waterschap wel degelijk de waterkwaliteit moet verbeteren. 'Dat is vastgelegd in de kaderrichtlijn water en in de waterwet. We kunnen de wet niet naast ons neerleggen. Maar we kunnen wel kijken hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren door iets anders te bedenken dan een moeraszone. Wij jullie daar graag bij betrekken.'
Henk Sol, een van de initiatiefnemers van de petitie, was blij met de toezegging dat er geen moeraszone komt. 'We gaan samen met Noorderzijlvest bekijken wat er wel mogelijk is. Daarbij houden we de belangen van de gebruikers goed in de gaten.'

Twee nieuwe gemalen bij Paterswoldsemeer

Het waterschap gaat wel door met de bouw van twee gemalen. Het ene moet de doorstroming van water uit het Paterswoldsemeer via de Piccardplas naar het Hoendiep verbeteren. Het andere gemaal komt aan de Hoornsedijk en is bedoeld om zo veel mogelijk fosfaat uit het water te filteren.
De beide gemalen helpen volgens Noorderzijlvest om de waterkwailteit in het meer te verbeteren, maar zijn niet voldoende om het water aan de eisen te laten voldoen. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig waarover het waterschap nu dus in gesprek gaat met de belanghebbenden.