Oldambt doet maandagavond verlossende uitspraak over zonnepark Finsterwolde

Maandag 2 maart 2020. Het is de datum waar Finsterwolde al tijden naar uitkijkt. Na ruim tweeënhalf jaar gesteggel wordt dan eindelijk duidelijk of de gemeente Oldambt wel of niet akkoord gaat met een zonnepark in het dorp.
Wat ging er allemaal vooraf aan het dossier dat steeds meer in een soap veranderde?

Zonnepark

In juli 2017 krijgen inwoners van Finsterwolde lucht van plannen voor een zonnepark. Er wordt gesproken over een gebied van vijftien hectare, waarvan twaalf hectare wordt gebruikt voor zonnepanelen. Dat gebied ligt aan de rand van het dorp, ten noorden van de H.J. Siemonsstraat en is een stuk land van boer Harm Evert Waalkens. Dorpsbelangen plaatst direct vraagtekens bij het draagvlak, hét onderwerp dat leidend zal worden in alle discussies die volgen.
Enkele maanden later komt actiegroep ZUN, speciaal opgericht om zich te laten horen tegen de plannen, met het bericht dat er geen draagvlak is voor het zonnepark. Meer dan driekwart van de ondervraagden zou tegen de plannen zijn. De actiegroep is niet tegen een zonnepark an sich, maar wil dat niet op de aangewezen locatie. Het zou de horizon vervuilen.
Harm Evert Waalkens (Foto: RTV Noord)

Politieke steun

Een half jaar later kunnen de dorpsbewoners rekenen op politieke steun. Zeven van de tien partijen in de gemeenteraad komen met een plan om het park tegen te houden. Hun argumenten: 'De impact is te groot, het hekwerk onderbreekt de zichtlijnen en het uitzicht gaat verloren'. 
De initiatiefnemer van het park, F&S Solar (ondertussen veranderd in NaGa Solar), is niet blij met de opstelling van de raad. Enkele dagen na het uitlekken van de plannen om het park tegen te houden, schrijft het bedrijf een open brief. Daarin verwijt zij raadsleden niet inhoudelijk op de hoogte te zijn van de plannen en dat daardoor een negatief sentiment is ontstaan. Ondertussen schuurt het tussen vrijwel alle betrokken partijen.
Eind januari kunnen de tegenstanders opgelucht ademhalen. Een meerderheid van politiek Oldambt stemt tegen de zonneparkplannen. Het park komt er de definitief niet, zou je dus zeggen. Maar dat blijkt valse hoop.

Terug op de agenda

Tot ieders verbazing staat het zonnepark een half jaar later plotseling wéér op de agenda. Het gaat om hetzelfde plan, dezelfde afmetingen op dezelfde omstreden locatie. Ondanks het tegenstemmen van de raad, wil de gemeente een draagvlakonderzoek laten doen. De gemeenteraad stemt toe en er wordt 17.000 euro beschikbaar gesteld.
De zekerheid die tegenstanders dachten te hebben, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dorpsbelangen Finsterwolde gooit vervolgens nog wat olie op het vuur door huis-aan-huis een 'zwartboek' te verspreiden waarin de belangenvereniging zich uitspreekt tegen de plannen.
Is de soap dan bijna ten einde? Nee. Er zijn nog meer afleveringen in de maak.

Geen draagvlak

Uit het draagvlakonderzoek van de gemeente Oldambt blijkt dat er onvoldoende draagvlak is voor het zonnepark. Terwijl de gemeente altijd heeft aangegeven dat voldoende draagvlak een voorwaarde is, wil ze toch doorgaan met het zonnepark. Het algemene belang (de energietransitie) zou voor het individuele belang gaan.
En dan volgt een bijzondere ontwikkeling. De gemeente Oldambt heeft achter de schermen een Bibob-procedure laten uitvoeren. Bij zo'n procedure wordt gekeken of een vergunning op juiste gronden kan worden verstrekt. De initiatiefnemer moet bijvoorbeeld inzage geven in de financiële administratie en de eigendomsverhoudingen.
Mocht blijken dat er gevaar dreigt, een vergunning wordt misbruikt of er sprake is van criminele activiteiten, dan kan een overheidsinstantie de vergunningsaanvraag weigeren. De exacte reden mag niet genoemd worden, maar Oldambt meldt: 'Er is risico dat je te maken hebt met ondernemers die het misschien niet altijd doen zoals het moet.'
Dat was voor Oldambt reden om de aanvraag van het park te weigeren.

Einde medewerking

Politieke partijen die tegen zijn, handelen snel. Zij komen met het plan om 'nu en in de toekomst niet mee te werken aan het zonnepark'. Een meerderheid van de raad stemt in met dat voorstel.
En zo is, na ruim tweeënhalf jaar onduidelijkheid, vandaag de grote vraag: houdt de meerderheid van de partijen voet bij stuk en wordt er vanavond definitief tegen het zonnepark gestemd, of komt er voor de zoveelste keer een konijn uit de hoge hoed?

Volgend seizoen

De soap lijkt dus bijna ten einde, maar een nieuw hoofdstuk is al aangekondigd. Mocht een meerderheid van de raad tegen het zonnepark bij Finsterwolde stemmen, dan zal NaGa Solar (voorheen dus F&S Solar) de gang naar de rechter maken.