Gezuiverd rioolwater koelt Google-computers Eemshaven

Waterbedrijf Groningen is onlangs, na jarenlange voorbereiding, begonnen met de aanleg van nieuwe grote transportleidingen tussen Groningen, Garmerwolde en de Eemshaven.
Het gaat om twee leidingen die grotendeels naast elkaar in de grond worden gelegd. De één, van bijna 50 kilometer, is bedoeld om de drinkwatervoorziening in het noorden van onze provincie veilig te stellen.
Deze loopt van de stad via Garmerwolde en Appingedam naar de Eemshaven. De ander, met een lengte van 28 kilometer, loopt van Garmerwolde naar de Eemshaven. Deze leiding is bedoeld voor zogeheten 'industriewater'.

Nieuwe fabriek

Dat industriewater wordt gewonnen uit het Eemskanaal ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Daar wordt een fabriek gebouwd dat water uit het kanaal zuivert tot industriewater. Het water wordt bij Garmerwolde uit het Eemskanaal gehaald, omdat het daar zoeter is dat verder in de richting van Delfzijl.
In de toekomst wordt ook gezuiverd rioolwater als industriewater via deze persleiding naar de Eemshaven gepompt. 
(Foto: Steven Radersma)

Google

De eerste klant is het datacenter van Google in de Eemshaven, dat het water gaat gebruiken voor de koeling van de servers. Nu nog worden daarvoor grote hoeveelheden drinkwater gebruikt.  
'We willen de bedrijven bewegen om van drinkwater over te stappen op industriewater', zegt Martin Leeuwerke van Waterbedrijf Groningen. Hij is manager watervoorziening.

Relatief schaars

'Het drinkwater is een relatief schaars goed', vervolgt hij.  'We zeggen wel eens: drinkwater is niet duur, maar wel kostbaar. Dat willen we zoveel mogelijk gebruiken voor sanitatie: drinken, koken, wassen, douchen, schoonmaken.' 
Er is een strook van veertig meter breed nodig om de leidingen in de grond te leggen. Over het hele traject moest met 80 grondeigenaren overeenstemming worden bereikt. 'Ze krijgen een nette vergoeding', zegt Leeuwerke. 
(Foto: Steven Radersma)
Het is de bedoeling het eerste water eind januari 2021 door de nieuwe leidingen tussen Garmerwolde en de Eemshaven stroomt. 

Chemiepark Delfzijl

De fabriek die bij Gamerwolde wordt gebouwd heeft voldoende capaciteit om ook het chemiepark in Delfzijl van industriewater te voorzien. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Leeuwerke: 'De plannen voor een leiding naar Delfzijl bevinden zich nog in een pril stadium.'