Onderzoekers vinden 'verrassend veel' troep op eilandje bij Rottumeroog

Onderzoekers Arjen Dijkstra van de Waddenunit en Elisa Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg
Onderzoekers Arjen Dijkstra van de Waddenunit en Elisa Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg © Remco de Vries/Omrop Fryslân
Er is in 2019 meer zwerfafval gevonden in de Waddenzee dan in het jaar daarvoor. Het gaat dan met name om plastic afval, dat deels afkomstig is van de MSC Zoe.
Dat blijkt volgens Omrop Fryslân uit een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat door Bureau Waardenburg en de Waddenunit van het ministerie van Landbouw en Natuur.

Drie plekken

Het onderzoek is in 2018 begonnen en ook in 2019 uitgevoerd. Het is gedaan op plekken waar normaal geen mensen komen. Er zijn drie locaties drie keer gemonsterd op zwerfafval: de Zuiderduintjes nabij Rottumeroog, het eilandje Griend bij Terschelling en de Steenplaat tussen Texel en Vlieland.
Op alle drie plekken is meer zwerfafval gevonden, met name plastic afval. 'Maar dat was ook wel te verwachten na de ramp met de MSC Zoe', zegt onderzoeker Elise Bravo Rebolledo van Bureau Waardenburg.

Paraffine

Vooral op Zuiderduintjes vlakbij Rottumeroog lag veel troep, terwijl dat in 2018 nog de schoonste plek was omdat het verboden gebied is voor mensen. Opvallend was ook de vondst van veel paraffine.
Op de Steenplaat is geen MSC Zoe-afval gevonden, maar dat ligt ook buiten het verspreidingsgebied. Terwijl er in 2018 met name veel hout werd gevonden, had hier in 2019 het plastic afval de overhand. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om pluis, resten van netten, maar ook verpakkingsmateriaal.

Meest vervuilde plek

Griend was verreweg de meest vervuilde plek. Dat was het in 2018 ook al, maar in 2019 kwam er nog veel afval bij van de MSC Zoe, waaronder veel plastic korrels.
Ook is bij een bemonstering veel isolatieschuim gevonden van een Harlinger bouwplek en materiaal dat onderzoekers achtergelaten hebben.

Bronnen

Het onderzoek wordt gedaan om zicht te krijgen op de bronnen van het zwerfafval en op hoeveel en wat voor soort afval in de Wadden te vinden is. Na twee jaar onderzoek is het nog te vroeg om antwoorden op die vragen te geven. Maar waar de onderzoekers en de opdrachtgever niet op gerekend hadden, was het verlies van 342 containers door de MSC Zoe.
Door het onderzoek in 2018 bestaat nu een goed beeld van de situatie van voor de containerramp en kan het gebruikt worden als een zogenoemde 'nulmeting'.
Dat maakt het makkelijker om zicht te krijgen op waar het MSC Zoe-afval blijft. Na verloop van tijd werd er wel steeds minder van dat afval gevonden.