'Om jonge gezinnen te binden is meer nodig dan huizen bouwen'

Kapper Martin Jurna uit Loppersum
Kapper Martin Jurna uit Loppersum © RTV Noord
Kapper Martin Jurna luidt de noodklok. Hij is bang dat door de krimp de middenstand in zijn geliefde Loppersum verdwijnt. Delen jullie zijn zorgen en die voor de krimpregio's in het algemeen, Beter Weters? Hoe gaan we de krimp te lijf?

Blauwestad en Meerstad

'Krimp is een veelgehoorde term in Groningen. Het is echter wel een krimp die gecreëerd is. In 2003 moesten alle gemeenten van gedeputeerde Calon (PvdA) woonplannen maken.
Hierin moest staan hoe de gemeente verder wilde met woningbouw. Echter, het was een middel voor deze gedeputeerde om contigentering (beperkingen, red.) te bewerkstelligen. Blauwestad en Meerstad waren namelijk in opkomst en moesten vol worden gebouwd met duizenden woningen.'

Boost voor voorzieningen

'Dit ten koste van de dorpen waar niet of nauwelijks nog gebouwd mocht worden. Daar plukken we heden ten dage nog de vruchten van. Zorg snel voor meer woningen en de krimp zal stoppen. Jongeren zullen blijven in hun geliefde dorpen en voorzieningen zullen een boost krijgen. Dat is, gezien de huidige woningnood, beslist noodzakelijk.'

Boerenverstand

'Laat de provincie zich niet langer met woningbouw bemoeien. Iedereen met een beetje boerenverstand weet dat er gebouwd moet worden voor uitbreiding en vervanging van de huidige voorraad.'

'Je kunt mensen niet dwingen'

'Kapper Jurna beschrijft een concreet probleem (leegloop) en komt met een heldere oplossing: bouw huizen voor jonge gezinnen! Was het maar zo eenvoudig. Om jonge gezinnen te binden is er veel meer nodig, zo moeten de voorzieningen (winkels, zorg, kinderopvang, scholen) op orde zijn en het vervoer naar de werkplek. De kans is niet heel erg groot dat die in Loppersum ligt. En voordat er nieuw gebouwd kan worden, zou het wel helpen als er vraag was naar het bestaande aanbod… Je kunt mensen niet dwingen.'

'Stimuleren kan wel'

'Maar stimuleren kan wel. En daar hebben burgers, ondernemers en overheid een gezamenlijke opdracht. Zorg dat de boel overend blijft! Als kind was ik, onderweg van Stad noar Daam, altijd diep onder de indruk van het levensgrote bord op de molen van Ten Boer: 'Koopt elders niet wat Ten Boer u biedt!' Ofwel: als je je dorpskruidenier alleen gebruikt voor de vergeten boodschappen, moet je niet verbaasd zijn wanneer die daarvan niet kan leven en dus vertrekt of stopt. Elk gezin met drie kinderen zou de dorpsschool enorm helpen, maar zoals eerder gezegd: je kunt mensen niet dwingen.'

Door de vingers zien

'Samenwerken in plaats van concurreren, functies combineren (dagbesteding voor ouderen en kinderopvang), locaties dubbel gebruiken, immers: de meeste sportkantines staan overdag leeg. Voor krimpgebieden is regel vijf heel erg belangrijk (zie eens wat door de vingers bij een creatieve oplossing) evenals een meedenkende overheid. Vestigingspremies, verlaagde overdrachtsbelasting kunnen helpen. Maar bovenal: goede en snelle verbindingen tussen de drukte van het werken en de rust van het wonen! Nederland is te klein voor een afgeschreven periferie.'

'Bouw voor de eigen bevolking'

'De trend dat kleine winkeliers het steeds meer moeten afleggen tegen de grote zaken, is al heel lang aan de gang en is zeker in deze tijd met internetaankopen niet te stoppen. De oplossing is mijns inziens tweeërlei: concentreer zaken in de wat grotere kernen en investeer daar ook extra in werkgelegenheid en woningbouw. Voor de kleinere dorpen is het noodzakelijk om eigen vervoer te hebben of gebruik te maken van openbaar vervoer. Blijf wel bouwen voor de eigen bevolking, maar trek geen nieuwe mensen aan voor nieuw te bouwen woningen.'

Levende kernen

'In deze regio gaat dat altijd ten koste van andere krimpgebieden. Hetzelfde geldt voor onderwijsvoorzieningen. Niet ieder dorp zal een school kunnen behouden. Zorg voor levende kernen in de buurt zodat de afstand die moet worden afgelegd voor deze basiszaken binnen de perken blijft, bij voorkeur binnen vijf kilometer, maar zeker niet meer dan tien. Loppersum lijkt me groot genoeg voor dergelijke investeringen.'

'Stevig probleem'

'Ja, ik deel de zorgen van kapper Jurna over Loppersum. De middenstand heeft het moeilijk gekregen. Er staan zeker meer dan vijftig huizen leeg. Het ontbreekt aan gezinnen met genoeg jonge kinderen. Wat hier aan te doen? Allereerst erkennen dat dit een stevig probleem is. Vervolgens met veel snelheid krachtig activiteiten op zetten tot revitalisering van het mooie dorp.'

'Lobby voor steun'

'Alle statenleden - het liefst afzonderlijk per fractie - uitnodigen voor werkbezoeken, waarbij Loppersum hen opdracht geeft te investeren. Maak daarbij ook de afspraak samen te lobbyen voor steun bij de Europa, het Rijk en de provincie. Dit voor extra nieuwbouw. Loppersum is een mooi dorp; goede betaalbare nieuwe woningen zijn hier snel verkocht. De hand aan de ploeg dus.'