Opnieuw kritiek op plan Werelderfgoedcentrum

Het Werelderfgoedcentrum volgens de oorspronkelijke plannen
Het Werelderfgoedcentrum volgens de oorspronkelijke plannen © Dorte Mandrup
Gaat het licht op groen voor de komst van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog? Over die vraag boog de gemeenteraad van Het Hogeland zich woensdagavond. Het plan is aangepast nadat er in 2018 veel bezwaren waren.
Natuurorganisaties waren het niet eens met de omvang van het gebouw. Het complex wordt nu 20 meter hoog. Eerst was dat 30. Het vloeroppervlak wordt gehalveerd, van 16.000 naar 8.000 vierkante meter.

Opnieuw bezwaar

Maar nog steeds vindt een aantal natuurorganisaties het gebouw te hoog. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Wadvaarders, Stichting Wad, Toerzeilers en Kanobond Nederland hebben een gezamenlijke brief geschreven naar de raadspartijen. Ze vinden het ontwerp nog steeds te beeldbepalend en dat vinden ze niet wenselijk in het Unesco Werelderfgoed waddengebied.
De bezwaarmakers vinden dat ze opnieuw niet goed meegenomen zijn in het proces en dat de hoogte van het gebouw niet in een dialoog bepaald is. 'Adviezen zijn slechts gedeeltelijk overgenomen', laten ze weten.

Maximale bouwhoogte

Gebouwen van bijvoorbeeld restaurants Schierzicht en Sterkenburg zijn volgens hen goede referentiepunten. Het gebouw wordt nu ongeveer net zo hoog als de Cleveringsluizen. Dat vinden ze niet goed.

Ook bedenkingen

Een aantal raadspartijen vraagt zich af of het draagvlak dit keer wel groot genoeg is. Zo benadrukt Gemeentebelangen dat het echt goed aangetoond moet worden dat er een grote consensus is. Omdat er nu weer een aantal grote partijen bezwaar aantekenen.
De SP vindt dat er veel onzekerheden in het plan zitten. Ook de financiële onderbouwing moet volgens de partij beter. 'Ook het Werelderfgoedcentrum plan 2.0 zoals het college dit noemt is volgens ons niet goed. De verbeteringen zijn niet voldoende. Het plan is op maat gemaakt voor het Zeehondencentrum en niet voor de omgeving', zegt SP'er Linda Visser.
GroenLinks en PvdA omarmen het plan. 'Tegen het Groninger Forum was ook veel bezwaar. Maar moet je nu eens kijken. Laten we lef hebben en er helemaal voor gaan. Dit is een aanwinst voor het gebied', laat PvdA-raadslid Mädi Cleerdin weten.

'Gedragen plan'

Het college laat weten dat er meer dan 50 partijen verbonden zijn aan het Werelderfgoedcentrum die allemaal voor het huidge plan zijn. 'Er is wel degelijk draagvlak. Dit gebouw heeft een minimale impact op de omgeving. Het is een beter doordacht plan geworden', zegt wethouder Mariëtte de Visser (PvdA). Ze hoopt dat er groen licht gegeven wordt voor het plan.
Volgens de wethouder is er met zoveel mogelijk partijen gesproken en geprobeerd overeenstemming te bereiken. 'Dat alle partijen 100% achter ons staan gaan we niet halen. We kunnen niet van iedereen applaus verwachten, maar we verwachten wel van veel mensen applaus', aldus wethouder De Visser.
In het nieuwe gebouw is plek voor een informatiecentrum, het Zeehondencentrum Pieterburen, Staatsbosbeheer en kennisinstituten. Eerst zou er ook een hotel in komen. Dat is geschrapt. In het najaar van 2022 moet het gebouw klaar. Er wordt gerekend op 150.000 bezoekers per jaar.

Vertrouwen dat het doorgaat

Eén van de initiatiefnemers, Zeehondencentrum Pieterburen, heeft er vertrouwen in dat het plan dit keer wel doorgaat ondanks dat er nog steeds bezwaren zijn. 'Dit is een belangrijk project voor de gemeente en er is meer draagvlak dan de vorige keer', vertelt directeur Niek Kuizenga. 'Er zullen altijd een paar mensen zijn die het niet mooi vinden. Maar dat hoort er gewoon bij.'
Ondanks de zorgen lijkt een meerderheid van de gemeenteraad van Het Hogeland wel in te stemmen met het Werelderfgoedcentrum. Op 18 maart vergadert de gemeenteraad opnieuw en moet blijken of de bouw inderdaad door kan gaan.