Onderzoeker: 'Zorgkosten in Wedde 80.000 euro lager door inzet dorpsondersteuner'

© ImagesMoney - Hans Westbeek /Flickr (creative commons)
De inzet van een dorpsondersteuner leidt ertoe dat mensen minder vaak naar de huisarts gaan. Dat zorgt voor een kostenbesparing. In Wedde is zo'n dorpsondersteuner actief en daar werd ruim 80.000 euro op zorgkosten bespaard.
Dat heeft onderzoeker Richard Jong-A-Pin van de Aletta Jacobs School of Public Health berekend. Hij deed het onderzoek in opdracht van de vereniging Groninger Dorpen. 

38 euro bespaard per persoon

In Wedde werd tussen 2015 en 2017 ruim 38 euro per ingeschrevene bij een huisarts bespaard. De regio Wedde heeft 2.200 patiënten.
Jong-A-Pin legde de verwachte uitgaven van de huisarts in Wedde naast de daadwerkelijke uitgaven die de huisarts deed. In 2015, bij de start van de dorpsondersteuner, was de verwachte uitgave 193 euro per patient werd er daadwerkelijk 207 euro per patiënt werd uitgegeven
Eind 2017 werd de balans opgemaakt. Dat jaar werd 169 euro per patiënt uitgegeven. In zijn rekenmethode heeft Jong-A-Pin de verwachte besparing doorgetrokken: de uiteindelijke besparing komt zo op meer dan 80.000 euro voor het gebied rond Wedde.

Eenzaamheid neemt af

De dorpsondersteuner is in de dorpen Wedde, Wagenborgen, Ulrum en Onderdendam actief. Die zorgt op verschillende manieren voor verbinding tussen dorpsgenoten. Gevolg: de eenzaamheid neemt af, de dokter wordt minder vaak geconsulteerd voor een gesprek en dorpsgenoten zoeken elkaar vaker op.
Dorpsondersteuner Erika Eilander zorgt in Onderdendam bijvoorbeeld dat dorpsgenoten in contact komen met ouderen om bijvoorbeeld hun tuin aan te pakken.
Er zijn verschillen tussen de taak van de dorpsondersteuner in de verschillende dorpen. 'In Onderdendam is de dorpsondersteuner juist bezig met het verbeteren van de sociale structuur en in Ulrum werkt de dorpsondersteuner met alleenstaande ouderen', zegt Jong-A-Pin.

'Tijd voor structurele subsidie'

Nu het blijkt dat de dorpsondersteuner tot een geldbesparing leidt, pleit Jong-A-Pin ervoor dat de dorpsondersteuner structurele subsidie krijgt. 'De baten zijn duidelijk hoger dan de kosten. Omdat wij met z'n allen beter af zijn met de dorpsondersteuner, is het belangrijk dat dit tot in lengte van dagen kan blijven bestaan. Er is een behoefte, er is geen markt, maar er is wel waarde. Dan is het mijns inziens aan de overheid om in te grijpen.'
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) wil bij de presentatie van de resultaten niet direct geld toezeggen. Wel geeft hij aan dit initiatief ook aan de Zorgtafel Groningen te agenderen. Aan deze zorgtafel zitten zorgorganisaties als verzekeraar Menzis, de ziekenhuizen, de huisartsenvereniging en de patiëntenorganisaties.