Bijna 200 gedupeerden melden oude schades aan voor aanvullende compensatie

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Er hebben zich 194 gedupeerde Groningers bij de provincie gemeld voor een aanvullende compensatie van hun oude aardbevingsschade. Mensen konden zich tot afgelopen zondag melden bij een speciaal digitaal loket.
Het loket was bedoeld voor mensen die ooit een schadevergoeding hebben gekregen van de NAM, maar bij wie die vergoeding te laag is gebleken voor het herstel. Het verschil moest worden aangetoond met een offerte of factuur.
De provincie laat weten dat de 194 aanmeldingen eerst nog beoordeeld worden om te bepalen of iemand daadwerkelijk recht heeft op de aanvullende compensatie.

Onderzoek Tweede Kamer

De extra compensatie komt voort uit een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Dat onderzoek toonde aan dat het door de NAM betaalde bedrag lang niet altijd voldoende was om de schade daadwerkelijk te herstellen. Mensen betaalden het verschil soms uit hun eigen portemonnee.
Aan het onderzoek deden destijds ruim vijfhonderd gedupeerden mee. Daarvan gaf 63 procent aan dat het schadebedrag van de NAM onvoldoende was om alle scheuren te herstellen. In driekwart van de gevallen is de schade nog altijd niet gerepareerd. In de meeste gevallen omdat het schadebedrag niet voldoende was.
Hoewel de aanmeldingen nog beoordeeld moeten worden, ligt het aantal mensen dat een beroep doet op de compensatie lager dan het aantal mensen dat in het onderzoek aangaf te weinig te hebben gekregen.