Gesprek met bedrijfsleven moet druk op Winschoter verkeersknelpunt verlagen

Een file bij de Blauwe Roos in Winschoten.
Een file bij de Blauwe Roos in Winschoten. © De Vries Media
Wanneer bedrijven uit Winschoten met andere dienstroosters gaan werken, kan dat de verkeersdruk op verkeersknelpunt de Blauwe Roos verlagen.
Dat is één van de oplossingen voor de verkeersdrukte op het kruispunt bij de afslag vanaf de A7 naar Winschoten.

Goede ervaringen

Gedeputeerde Fleur Gräper zegt dat het programma Groningen Bereikbaar goede ervaringen heeft met dergelijke maatregelen en stelt daarom aan Winschoter werkgevers voor om dienstroosters beter op elkaar af te stemmen, zodat niet iedereen op hetzelfde moment begint en vrijaf heeft.
'Met name in de middagspits is het druk op de verschillende rotondes', zegt Gräper. 'Aan de ene kant komt dat door de mensen die het centrum van Winschoten hebben bezocht en daarna naar huis gaan, maar aan de andere kant komt dat ook omdat werkgevers hun mensen op hetzelfde moment vrijaf geven.'

Ploegendiensten

Door bedrijven te vragen hun ploegendiensten niet gelijktijdig te laten lopen, maar bijvoorbeeld eerder of later te laten beginnen en eindigen, wil de provincie voorkomen dat vele werknemers tegelijkertijd op de Blauwe Roos rijden, waardoor de verkeersader dichtslibt. 
Het is één van de voorstellen die de provincie doet aan Provinciale Staten en de gemeente Oldambt. Daarnaast wordt er gedacht aan een turborotonde en moet er een extra 'rechtsafje' komen op de afslag naar Winschoten, vanaf Groningen gezien.
Op die manier moet de eerste rotonde minder belast worden. Kosten voor die plannen: 2,1 miljoen euro, waarvan de provincie 1,3 miljoen euro betaalt.

Inloopavond

Inwoners van de gemeente Oldambt mogen er nog wat van vinden. Op dinsdag 24 maart is er een inloopavond in restaurant In den Stallen, die om 17.00 uur begint.