Niets staat heropening azc Musselkanaal in de weg

Het verpauperde terrein aan de Brink 7 in Musselkanaal.
Het verpauperde terrein aan de Brink 7 in Musselkanaal. © Martijn Folkers/RTV Noord
De gemeenteraad in Stadskanaal staat positief tegenover een heropening van azc Musselkanaal. De verschillende partijen hebben het college wel wat huiswerk meegegeven, maar zien ook kansen.
Bijna alle partijen staan er positief in en zijn blij met de afspraken die in de intentieovereenkomst zijn vastgelegd. De plaatsing van statushouders in de regio is daar één van, net als dat er asielzoekers geplaatst worden met een grote kans op een verblijfsvergunning, weinig tot geen 'veiligelanders' en tot slot moet het COA meewerken aan de integratie van statushouders.

'Heb uw naasten lief'

'Wij geloven in een God die zegt: 'Heb uw naasten lief als uzelf', zegt ChristenUnie-voorman Bert van Beek, de grootste partij in Stadskanaal. 'Dat is wat ons betreft ook hier het geval.'
Een deel van de Musselkanaalsters denkt er anders over en vindt dat het allemaal doorgestoken kaart is geweest. Verschillende insprekers van het actiecomité 'Geen Ter Apel 2' laten weten tegen de gemaakte afspraken te zijn, omdat het weren van veiligelanders niet gegarandeerd kan worden. 

Garantie

Bijna alle partijen willen daarom weten of de zogeheten veiligelanders geweerd kunnen worden en of het college van Stadskanaal afspraken met het COA kan maken om te garanderen dat de veiligelanders niet komen.
'Garantie krijg je nooit voor honderd procent', zegt wethouder Lian Veenstra. 'Maar er zijn wel afspraken gemaakt met het COA.'
Veenstra wil met het COA en onder meer werkvoorzieningsschap Wedeka zorgen voor een goede integratie. 'Het COA werkt aan de integratie van de groep die in Musselkanaal komt. Inburgering zit in de werkwijze van het COA opgesloten en daar hebben we gesprekken met elkaar over.'

Investering

Belangrijk argument voor bijna alle partijen in Stadskanaal is de investering in het verpauperde terrein aan de Brink 7 in Musselkanaal. Het COA gaat het voormalig verzorgingstehuis voor ruim drie miljoen euro vertimmeren.
Ook wethouder Veenstra vindt dat een argument. 'In vergelijking met hoe de huidige locatie erbij ligt, kan het niet slechter worden dan het nu is. Met de investering van het COA kan de omgeving aan de Brink er alleen maar op vooruit gaan.'

Kritisch

De enige die kritisch is, is raadslid Jur Mellies (Lokaal Betrokken). Hij noemt het COA 'onbetrouwbaar', omdat het COA in 2018 besloten heeft om het azc in Musselkanaal te sluiten, om het azc nu weer te openen. Ook wil hij keiharde garanties over het weren van veiligelanders, die Stadskanaal niet kan geven. Daarnaast wil Mellies de afspraak dat wanneer het COA Musselkanaal opnieuw verlaat, het niet zomaar kan terugkeren aan de Brink.
Dat kan Veenstra niet garanderen. De raad heeft de punten van aandacht meegegeven en het college van Stadskanaal besluit binnenkort definitief over de heropening van azc Musselkanaal. Maar bijna alle partijen concluderen: niets staat die heropening meer in de weg.