'Meer nestplaatsen voor gierzwaluw'

GRONINGEN - Avifauna Groningen vindt dat er snel meer nestplaasten voor gierzwaluwen moeten komen.
Het aantal broedparen is de laatste jaren sterk teruggelopen. De vogelbeschermers luiden daarom de noodklok over het voortbestaan

van de beschermde vogel. De gierzwaluw nestelt in spleten en kieren van oudere gebouwen en hermetisch geïsoleerde nieuwbouw maakt broeden eenvoudig onmogelijk. Avifauna maakt zich dan ook grote zorgen.