'De toekomst van ons allen hangt niet af van geslacht, ras of afkomst'

Zestien procent van de stemgerechtigden overweegt op een andere partij te stemmen als daar een vrouw lijsttrekker is. Bijna alle kiezers (94 procent) vinden het belangrijk dat een partij een beter evenwicht in de verdeling man/vrouw krijgt. Hoe kijken jullie naar deze onderzoeksresultaten, Beter Weters?

Empatischer en klassenbewuster

'Je hoeft geen staatrechtsgeleerde te zijn om te stellen dat een volksvertegenwoordiging met een fatsoenlijke afspiegeling van de samenleving onze democratie empathischer en klassenbewuster maakt. Het is ook geen gevaarlijke constatering dat hoe meer grijzende mannen met dito maatpakken je in een ruimte bij elkaar zet, hoe meer sprake er is van vriendjespolitiek en vervreemding van de dagelijkse realiteit. Wie weleens getuige moet zijn van politiek toneel in ons land ziet dat onze parlementen wel wat verscheidenheid kunnen gebruiken. Op vele vlakken.'

Doorbraak forceren

'Maar we mogen niet tevreden zijn als we een deel van de oververtegenwoordiging aan stropdassen inruilen voor keurige mantelpakjes. Oftewel: als we de babbelende bestuurdersklasse binnen hun eigen cirkeltje laten jongleren met politieke functies. Als we echt een doorbraak willen forceren op dit front, dan mogen we de emancipatie van werkende gezinnen niet langer de kop indrukken. Want als we schoonmakers, buschauffeurs en verpleegkundigen toegang geven tot onze democratie, kunnen schijnoplossingen als 'ten principale stemmen op een vrouw' naar het rijk der fabelen.'

Afbeelding

Beste persoon op de juiste plaats

'16%, resp. 94%, van de kiezers heeft kennelijk weinig benul waar het politiek en het belang van gender daarbij betreft. De beste persoon op de juiste plaats, niet man of vrouw, moet het uitgangspunt zijn. De toekomst van ons allen hangt niet af van geslacht, ras, afkomst of wat dan ook, van degenen die zich daar ten diepste mee bezig houden, maar met het inzicht, de motivatie, de kennis en mogelijkheden van hen.'

Verkrampt denken

'Dat mannen beter zouden zijn dan vrouwen of omgekeerd, is onzin en een vorm van verkrampt en onoordeelkundig denken. Wat gevolgen kunnen zijn van vrouwen in de politiek enkel omdat zij vrouw zijn is op tal van plaatsen duidelijk geworden; dat geldt voor mannen overigens evenzeer. Wat er zij van dit politiek correct denken? Bespottelijk!'

Afbeelding

Onverkiesbare plek

'Momenteel zitten er 51 vrouwen in de Tweede Kamer, het laagste aantal sinds begin deze eeuw. Veel kiezers stemmen op de eerste vrouw op een kieslijst, maar dit heeft vaak geen enkel effect op het aantal vrouwen in de Kamer. Meer zin heeft het dan om een vrouwelijke kandidaat te steunen die op een verwachte onverkiesbare plek staat, die kunnen dan in plaats van mannen in de Kamer komen.'

Gezonde balans

'Maar nog beter is natuurlijk om binnen de politieke partijen een gezonde balans te krijgen tussen vrouwelijke en mannelijke kandidaten. Als bedrijven als Unilever (de helft van de 14.000 managers is vrouw) en DSM dat voor elkaar krijgen, dan kunnen ze het misschien aan de politiek leren?'

Afbeelding

Discussie

'Met grote regelmaat komt de discussie weer op gang: zijn er genoeg vrouwen op de lijst van een politieke partij? Zitten er genoeg vrouwen in raden van bestuur? Zijn er genoeg vrouwelijke ministers? Veel minder vaak: zijn er genoeg vrouwelijke vuilnismannen (!), loodgieters en timmermannen. Zijn er niet veel te veel vrouwen in het onderwijs en de zorg? Is er sprake van discriminatie? Is het old boys netwerk bij de loodgieters zo sterk dat vrouwen bijna bij voorbaat kansloos zijn? Worden mannen opzettelijk geweerd in de zorg en het onderwijs?'

Programma is leidend

'Ik heb niet die indruk. Ik ben van mening dat mensen op een plaats aan het werk moeten kunnen gaan waar ze het best op hun plaats zijn. Waar ze het best tot hun recht komen. Bij de keuze voor een politieke partij laat je je leiden door het programma waar de partij voor staat en niet het feit of een vrouw lijsttrekker is. Mag ze dat niet van mij zijn? Wat een onzin!'

M/V

'De laatste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen stond Inge Jongman bovenaan de lijst. Zij volgde mij op. Prima. Nu is zij wethouder en een man fractievoorzitter. Ook goed. Laat partijen hun best doen mensen (m/v) op de lijst te krijgen die de boodschap het best kunnen overbrengen. Daar is de politiek bij gebaat.'

Afbeelding

Zorgtaken

'Er zitten veel meer mannen op mooie politieke functies dan vrouwen. Dat komt niet omdat die politieke functies voor vrouwen minder toegankelijk zijn. Het moeilijke voor de vrouwen zit ergens anders. Zij krijgen de kinderen. De zorgtaken die daarbij komen kijken betekenen dat zij meer huishoudelijk werk doen dan mannen. Ik zie dat elke dag om me heen. Statistisch verkleint dit zeker de mogelijkheid om politiek werk buitenshuis te zoeken. Jammer.'

Blokkades opruimen

'Dat hoeft natuurlijk niet. Er zijn andere voorbeelden; vrouwen met kleine kinderen en toch in het openbaar bestuur en de politiek. Maar voor menige vrouw is de zorg voor kinderen wel de rem op politieke en bestuurlijke activiteiten. Daarom ben ik er niet op tegen dat vrouwen op vrouwen stemmen. Sterker, waar er blokkades op dit terrein van de emancipatie zijn, dienen we die met elkaar op gaan ruimen. En wel snel.'

Afbeelding

Bewust stemmen op een vrouw

'Het klopt dat sommige vrouwen bewust stemmen op een vrouwelijke kandidaat. Dit omdat men vind dat er meer vrouwen in de politiek vertegenwoordigd moeten zijn. Of het een goeie zaak is? Ik ga er vanuit dat er ook gekeken wordt naar de kwaliteit van de vrouwen. Op zich denk ik dat het voor de verhoudingen binnen de politiek goed is dat er meer vrouwen komen.'

Kiezer beslist

'Het gaat wat mij betreft niet om het geslacht beter een goede vrouwelijke politiek vertegenwoordiger dan een slechte mannelijke. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat alleen het geslacht de doorslag geeft. Dat zou slecht zijn voor de politiek in zijn algemeenheid. Ook zijn er partijen die uit strategisch oogpunt kiezen voor een vrouwelijke lijsttrekker om op deze manier extra stemmen te trekken. Dat is een slechte zaak. Maar uiteindelijk heeft iedere kiezer de vrijheid om te kiezen die hij of zij wil.'

Afbeelding

Gouden kans

'Hier ligt een gouden kans voor een nieuwe linkse beweging: onder een gezamenlijke vrouwelijke lijsttrekker met één verhaal naar de kiezer bij de komende Kamerverkiezingen. Dat verhaal is te maken, mits er gezamenlijk een lijnen worden uitgezet op de voornaamste onderwerpen waar nog verschillen van mening zitten, met name over de migratieproblematiek.'

Nieuwe progressieve beweging

'Maar sowieso moet links daar eens een helder standpunt over innemen. En dan staat niets de vorming van een nieuwe progressieve beweging in de weg. En met die vrouwelijke lijsttrekker worden ook nog een paar zwevende kiezers over de streep getrokken.'

Afbeelding

Meer over dit onderwerp:
beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws