Enquête: helft amateurclubs bezorgd over eigen toekomst

Een vrijwilliger kalkt de lijnen bij MOVV in Midwolda.
Een vrijwilliger kalkt de lijnen bij MOVV in Midwolda. © Hessel de Jong/OverdeBal.nl
De helft van de ondervraagde amateurvoetbalclubs in onze provincie heeft moeite het hoofd boven water te houden. Zowel leden als vrijwilligers lopen weg.
Dat blijkt uit een enquête door RTV Noord onder dertig voetbalclubs. Vijftien van de ondervraagde clubs maken zich op verschillende manieren zorgen over de toekomst. Vier clubs betwijfelen of ze over vijf jaar nog bestaan.
Veelgenoemde oorzaken voor de zorgen zijn krimp en vergrijzing; ook bezuinigingen van gemeenten op sport worden genoemd.

Clubgevoel

Twaalf clubs geven aan dat ze de afgelopen vijf jaar op steeds minder vrijwilligers een beroep hebben kunnen doen. Ze wijten dat aan een teruglopend 'wij'-gevoel. Het helpt ook niet dat de pensioenleeftijd is verhoogd. Daardoor hebben leden pas op latere leeftijd meer vrije tijd om hand- en spandiensten te kunnen verrichten voor de club.
Tien clubs zien het ledenaantal teruglopen. Het gebrek aan clubgevoel speelt ook hier een rol. Ook denken ze minder leden te hebben omdat het niet meer zo vanzelfsprekend is 'op voetbal' te gaan; het aanbod van sporten is enorm gegroeid.

Verantwoording enquête

Er zijn ruim honderdtwintig voetbalclubs in de provincie. Daarvan heeft RTV Noord er veertig benaderd. Daarbij is gelet op dat de geselecteerde clubs uit verschillende delen van de provincie komen. Van die veertig clubs hebben dertig de enquête ingevuld. De resultaten geven een indicatief beeld van de situatie in de provincie.

Kantinediensten en walking-voetbal

Tegenover de clubs die vrijwilligers en leden zien weglopen staan clubs die wel groei zien. Negen clubs zijn er in geslaagd 'nieuw elan' te kweken, waardoor leden wel bereid zijn kantinediensten te draaien, lijnen te kalken of jeugd te begeleiden.
Dertien clubs hebben meer leden gekregen. Meest genoemde reden is dat ze zich op nieuwe vormen van voetbal richten, zoals vrouwenvoetbal of Walking Football.
Klik op de balletjes om te zien hoeveel leden een club heeft en hoe dat de afgelopen vijf jaar ontwikkeld is. Tekst gaat verder onder kaart

Groot versus klein

Verenigingen in dorpen met een kernfunctie (Winsum, Leek, Hoogezand, Winschoten, Veendam en Stadskanaal) zijn doorgaans positiever over hun toekomst dan omliggende verenigingen in kleinere dorpen. Clubs in deze grotere plaatsen weten leden te behouden.
Het vasthouden van vrijwilligers is lastig, maar toch zien ze hun toekomst zonnig in.
In dorpen als Beerta, Leens, Westerlee, Zeerijp en Zevenhuizen wordt sneller gevreesd voor het einde van hun voetbalclub in het dorp. De krimp slaat toe; jongeren trekken weg naar grotere omliggende plaatsen of de stad Groningen.
Clubbestuurders denken in sommige gevallen na over samenwerking met andere clubs of overwegen een fusie aan te gaan.
Klik op de balletjes om te zien hoeveel leden en vrijwilligers de club heeft. Tekst gaat verder onder kaart

Stad is geval apart

Clubs in de stad Groningen hebben zelden te maken met een dalend aantal leden, maar hebben des te meer moeite vrijwilligers te vinden.
Clubs geven aan dat mensen geld verwachten voor diensten of dat individualisering in de samenleving en een toename van tweeverdieners die te druk zijn voor vrijwilligerswerk de clubs parten spelen.

Hoe hou je als vereniging het hoofd boven water?

Over die vraag gaan we maandagavond praten in een livestream op de webite, app en op Facebook van RTV Noord.
Vanaf 19:30 uur kun je live meepraten en ook jouw suggesties en verbeteringen doorgeven via de chat of telefoon (050-3188288)..