Zeven straten in Stad gaan op de warmtefoto

Een voorbeeld van een warmtefoto
Een voorbeeld van een warmtefoto © Energieloket Groningen
De voorgevels van de huizen in zeven stad-Groningse straten worden bij wijze van proef op een 'warmtefoto' gezet die duidelijk maakt hoeveel warmte er weglekt. De foto wordt op een koude dag, later deze maand, gemaakt.
De bewoners van deze straten krijgen vervolgens een vrijblijvend isolatie-advies. De straten die meedoen zijn willekeurig geselecteerd. Het gaat om straten in de stadswijken Selwerd, Gorechtbuurt, Rivierenbuurt, Drielanden, Ruischerbrug en Beijum-West. Bewoners die niet willen meedoen, krijgen van te voren de mogelijkheid om zich af te melden.

CO2-neutraal in 2035

De proef past bij de ambitie van Groningen om CO2-neutraal te zijn in 2035. In april organiseren de gemeente en het Energieloket Groningen per straat of wijk bijeenkomsten over deze warmtebeelden en maatregelen om woningen te verduurzamen.
Kijk voor meer informatie op de website van het Energieloket Groningen.