Waterschap laat rietproef Lauwersmeer (voorlopig) over aan de natuur

Het Lauwersmeergebied
Het Lauwersmeergebied © Koen van Weel/ANP
Waterschap Noorderzijlvest laat de uitvoering van de zogeheten rietproef in het Lauwersmeergebied voorlopig over aan de natuur.
Het waterpeil is door de vele regenval in februari uit zichzelf al bijna gestegen tot het gewenste niveau voor de proef. Het water staat momenteel op 56 centimeter onder NAP en dat is drie centimeter onder het peil (53 centimeter onder NAP) dat nodig is voor de proef.
Noorderzijlvest vindt het daarom niet nodig het peil met technische maatregelen verder te verhogen.

Niet spuien

De komende dagen wordt er noordwestenwind verwacht. Volgens Noorderzijlvest zorgt dit er samen met de hoge waterstand op de Waddenzee voor dat er niet van het Lauwersmeer op het Wad gespuid kan worden.
Komende maandag bekijkt het waterschap of de situatie het toelaat om het peil naar het niveau van de rietproef te verhogen. De proef zou zes weken duren (van 15 februari tot 1 april).

Groeiende rietkragen

Tijdens de proef wordt het waterpeil in het Lauwersmeer met veertig centimeter verhoogd. Het doel is om oprukkende bomen en struiken te 'verdrinken' waardoor de rietkragen weer aangroeien. Dat moet ten goede komen aan zeldzame vogels, zoals de roerdomp die leven in het riet.

Veel verzet

Tegen de rietproef kwam veel verzet vanuit het gebied. Boeren, inwoners en recreatie-ondernemers vrezen door de hogere waterstand schade aan hun gewassen en bezittingen.
Ook de verdere verzilting van de bodem was een reden tegen de proef. De tegenstanders spanden een kort geding aan tegen Noorderzijlvest, maar de rechter stelde hen in het ongelijk.
De proef zou officieel beginnen op 15 februari, maar door het slechte weer (storm en extreme regenval) stelde Noorderzijlvest de start uit. De natuur nam het vervolgens over.