Oldambt wil windmolens verder van boerderijen toestaan

© Steven Radersma/RTV Noord
De gemeente Oldambt wil dat boeren op grotere afstand van hun boerderij een windmolen kunnen plaatsen. Een boer die dicht bij zijn boerderij geen plek meer vrij heeft, kan daardoor toch verduurzamen.
Het gaat om turbines met een maximale ashoogte van vijftien meter.

Bouwperceel vol

Een boerenbedrijf bestaat uit een bouwperceel en agrarische grond. Momenteel mag alleen op het bouwperceel een windmolen gebouwd worden.
Veel boeren hebben op hun bouwperceel een woning, schuren en andere bebouwing. Er is daardoor geen ruimte voor een windmolen. Op het agrarische land is ruimte genoeg, maar daar mag nu niet op gebouwd worden. Dat staat in het bestemmingsplan en het Provinciaal Omgevingsplan.
Daar hoopt de gemeente nu verandering in te brengen.

Pilot

Oldambt wil een pilotgemeente worden en heeft dat verzoek neergelegd bij Gedeputeerde Staten (GS). Mocht GS hier in meegaan, dan mogen boeren in de gemeente Oldambt voortaan in een zone van 25 meter vanaf het bouwperceel een of meerdere windmolens plaatsen.
De gemeente laat weten dat zij van meerdere boeren verzoeken hiervoor heeft gekregen. Het gaat om een pilot van maximaal drie kleine windmolens.