GemeenteBelangen is het oneens met afstaan stukje Schier aan Friesland

Schiermonnikoog: Fries, of toch Gronings?
Schiermonnikoog: Fries, of toch Gronings? © RTV Noord
GemeenteBelangen Het Hogeland vindt het jammer dat er weer een stukje grondgebied naar de provincie Friesland gaat.
De provincie Groningen gaat weer een grenscorrectie doorvoeren. Dat gebeurt op verzoek van Friesland. Schiermonnikoog 'wandelt' de gemeente Het Hogeland binnen, doordat aan de oostkant van het eiland zand aanspoelt door de werking van eb en vloed.

Zandplaat van ongeveer een kilometer

Het deel van Schiermonnikoog dat in de provincie Groningen ligt, is volgens de gemeente 2,8 hectare groot en ligt aan de oostkant.
De ramp met de MSC Zoe, in januari 2019, is de reden dat er doorgepakt wordt en dat er een grenscorrectie komt.

Heldere verantwoordelijkheden

'Het feit dat het eiland in oostelijke richting wandelt en nu onder vier overheden valt, maakt het bestuurlijk ondoorzichtig. Dat is nu niet goed werkbaar', laat de gemeente Het Hogeland weten. Het moet volgens hen onder één overheid en provincie vallen.
'In geval van bijvoorbeeld calamiteiten moet duidelijk zijn welke overheid verantwoordelijk is. De voorgenomen grenscorrectie heeft tot doel dat meer helder en eenduidig te krijgen.'
De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper heeft hetzelfde standpunt. 'Het is een formele wijziging, om te voorkomen dat bij rampen voor dat deel de Veiligheidsregio Groningen zou worden ingeschakeld. Op deze manier is het weer netjes geregeld met Friesland.'
Daarnaast is het eiland - natuurgebied en Nationaal Park - volgens haar gebaat bij een duidelijke beheerconstructie, om goed om te kunnen gaan met mogelijke rampen.

Ervaring met eilanden

GemeenteBelangen Het Hogeland vindt dit geen goede reden. Volgens fractievoorzitter Roel Torringa kan de gemeente Het Hogeland best beslissingen nemen over het stuk Schiermonnikoog dat nu in Groningen ligt.
'Wij beschikken al over eilanden zoals de Rottums. Beheer van dit stuk aan de oostkant was volgens ons geen obstakel of bestuurlijke belemmering. Helaas hebben wij de onderhandelingen met de verschillende overheden niet gewonnen.'

Verkiezingspunt

Het is voor de lokalen zelfs zo belangrijk dat het een standpunt was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In hun verkiezingsprogramma viel te lezen dat er geen grenscorrecties meer moesten komen. Toen de partij in het college kwam is dit vervolgens niet in het collegeprogramma terecht gekomen. 'Eigenlijk had dat nu wel gemoeten', aldus Torringa.

Schier = Gronings

De lokale partij wil dat er met Schiermonnikoog gekeken wordt naar een beheerconstructie waar ook de gemeente Het Hogeland deel van is.
'Wat ons betreft mag het eiland onder het bevoegd gezag van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland komen. Denk aan een soort Hong Kong-constructie. Over honderd jaar is Schier Gronings', verwacht Torringa.