Het Hogeland verheldert spelregels voor dorpsbudgetten

© Pexels
De gemeente Het Hogeland heeft de voorwaarden voor het aanvragen van een dorpsbudget duidelijker gemaakt. De wegingscommissie, die de subsidieaanvragen beoordeelt, vond dat een aantal zaken niet duidelijk vermeld stond.
De 52 dorpskernen in de gemeente kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling. Tot en met 2022 heeft Het Hogeland elk jaar een bedrag van 900.000 euro beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten, maar de regeling daarvoor is nu aangescherpt. 
Het college laat weten dat een ingediend initiatief een langdurig effect van minimaal twee jaar moet hebben om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Onduidelijkheid

Ook was niet helemaal duidelijk of die subsidieaanvragen alleen voor nieuwe initiatieven konden worden ingediend en of er met een dorpsbudget activiteiten kunnen worden gefinancierd die niet structureel zouden terugkeren.
Verder moet een subsidieaanvrager voortaan aantonen dat het initiatief is besproken met het dorp. Het dorp in kwestie moet bovendien op de hoogte zijn gesteld dat het initiatief wordt gefinancierd met geld uit het dorpsbudget.

Terugkoppeling in voorjaar

Het college informeert de raad in het voorjaar of de subsidieregeling naar behoren functioneert. Ook komt er dan een overzicht met aanvragen die zijn binnengekomen en hoe de wegingscommissie deze heeft beoordeeld.