Kamerfracties willen onderzoek naar gevolgen gaswinning onder Waddenzee

De Waddenzee
De Waddenzee © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer willen helderheid over gaswinning onder de Waddenzee.
Ze vinden dat minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD) meer wetenschappelijke informatie moet inwinnen over de gevolgen van mijnbouw onder de Waddenzee.

Motie ingediend

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Matthijs Sienot (D66) hebben hierover een gezamenlijke motie ingediend. Beide Kamerleden willen dat er wetenschappelijk advies ingewonnen wordt.
Ze willen weten of het zogeheten hand-aan-de-kraanprincipe voor gaswinning onder de Waddenzee ook voldoende is om mogelijke langetermijngevolgen voor beschermde natuur te beheersen.

Verzoek om advies

De partijen verzoeken de minister in de motie om zo snel mogelijk onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel. Hierin zouden instituties zoals het KNMI plaats moeten nemen.
De fracties willen weten of een hand aan de kraan wel voldoende is om de natuur in de Waddenzee te beschermen.

Stap te ver

Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) ging in een motie nog iets verder. Hij verzoekt de regering om in afwachting van het onafhankelijk advies geen nieuwe gas- en zoutwinningen onder de Waddenzee toe te staan.
Minister Eric Wiebes vindt dat een stap te ver. Of hij wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren, laat hij over aan de Tweede Kamer.

Partijen vrezen bodemdaling

De zandplaten in het Waddengebied vallen door de zeespiegelstijging minder vaak droog. Dat heeft gevolgen voor vogels die broeden en naar eten zoeken.
Als er dan ook nog sprake zou zijn van bodemdaling door gaswinning, zou het helemaal rampzalig zijn voor het Werelderfgoedgebied, stellen de partijen.

Goed initiatief

De Waddenvereniging is blij met de motie: 'Het is een goed initiatief en extra waardevol als het Staatstoezicht op de Mijnen en KNMI een oordeel gaan geven over bodemdaling en zeespiegelstijging van Werelderfgoed Waddenzee.'
Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de motie en moet blijken of er wetenschappelijk onderzoek gedaan gaat worden.