UMCG beperkt afspraken op poliklinieken; zoveel mogelijk telefonisch

© RTV Noord
Het UMCG in Groningen wil zoveel mogelijk afspraken van patiënten op de poliklinieken  telefonisch afhandelen of uitstellen.
Alle patiënten die binnenkort een afspraak hebben op een polikliniek worden vanaf vandaag geïnformeerd over de nieuwe gang van zaken. Dagelijks bezoeken zo'n tweeduizend mensen de poliklinieken in het ziekenhuis. 
Het ziekenhuis wil op deze manier proberen het coronavirus buiten de deur te houden.  

Controleafspraken

Als de arts het medisch gezien verantwoord acht om de afspraak telefonisch af te handelen, dan gebeurt dat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij controleafspraken na een ingreep. Woordvoerder Joost Wessels: 'Dan gaat het vaak om vragen als: gaat alles goed en zijn er nog bijzonderheden. Dat kan ook telefonisch.' 
Als de arts de patiënt wil zien, maar dit ook op een later moment kan, wordt de afspraak verplaatst. Als uitstel niet kan, gaat de afspraak gewoon door. Wel wordt eerst gecheckt of de patiënt geen coronaklachten heeft.

Beperkingen

Eerder legde het UMCG al beperkingen op aan het bezoek van patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook werd al het onderwijs voor de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen stilgelegd.
Overigens gaat de patiëntenzorg in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) donderdag en vrijdag nog wel door. 

Beschermen

Het is nog niet duidelijk hoe lang de periode duurt waarin het UMCG de afspraken telefonisch probeert af te handelen. 'We weten niet hoe het virus zich ontwikkelt en hebben geen glazen bol waarin we zien hoe het er morgen of volgende week voor staat.'
Alle maatregelen van het ziekenhuis zijn erop gericht kwetsbare patiënten en het zorgpersoneel te beschermen tegen het coronavirus.