Kijk terug: vragen aan de kenners over het coronavirus

© Freepik
Het vaccin, komt dat er binnenkort aan? Werken mondkapjes eigenlijk? En wat betekent het coronavirus voor mijn werk?
Die vragen -en meer- worden beantwoord in een speciale aflevering over het coronavirus.
In de studio zaten Machiel Vonk (GGD-arts infectieziekten), Tom Postmes (hoogleraar Sociale Psychologie RUG), Jouke van Dijk (hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse RUG) en Tristan Braakman (RTV Noord).
Eva Hulscher en Erik Hogeboom hadden de presentatie in handen. Onderstaand alvast een paar vragen die behandeld werden in de uitzending:

Het vaccin, komt dat er binnenkort aan?

Vonk: 'Dat kunnen we ontwikkelen binnen een paar maanden, hoor je nu weleens. Maar voordat het echt gebruiksklaar is en op grote schaal geproduceerd, dat duurt wel even. Ik denk niet dat we daar volgende winter al aan toe zijn.'

Werken mondkapjes eigenlijk?

Vonk: 'Nee, niet doen. Je raakt sneller besmet. Het blijft hangen. En je gaat frunniken met je vingers bij je gezicht, waardoor je nog eerder besmet raakt.'

Kan je het voor de tweede keer krijgen?

Vonk: 'Er staat overal in de media dat dat wel zo is. Dat schijnt aangetoond te zijn. Maar dat kan ook door verkeerde diagnostiek komen. Erg logisch lijkt het niet dat je het twee keer krijgt. In principe zeg ik: Nee, je maakt het hoostens één keer mee.'

Maar wie zijn eigenlijk de kwetsbaren?

'Dat zijn volgens Vonk niet alleen ouderen. Ook mensen met COPD of andere longziektes moeten extra alert zijn. En ook patiënten met ernstige astmatische aandoeningen, die chemotherapie hebben of met immuunstoornissen zijn kwetsbaar. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden.'

Hoe zit het met kinderen? Is er niet juist een grotere kans op besmetting als die wel naar school gaan?

Vonk: 'Als we kijken naar de statistieken zien we dat er maar heel weinig kinderen ziek zijn en dus ook weinig die het kunnen verspreiden.'

Kijk hier de uitzending terug