Tachtig bevingsgedupeerden krijgen mogelijk nabetaling NAM

Een aantal gedupeerden krijgt een nabetaling
Een aantal gedupeerden krijgt een nabetaling © Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Tachtig aanvragen komen waarschijnlijk in aanmerking voor een nabetaling vanwege aardbevingsschade. Twaalf zaken moeten nog verder worden onderzocht en 101 zaken zijn afgekeurd.
De groep van tachtig mensen stond op een lijst van 6000 'oude gevallen'. Zij konden tussen 6 januari en 1 maart een aanvraag indienen voor de nabetaling, omdat de aanvankelijke uitkering van het schadebedrag onvoldoende was om de schade daadwerkelijk te herstellen.
De definitieve beoordeling vindt nu plaats bij de NAM. Als die akkoord is, wordt de nabetaling overgemaakt.
De nabetaling van de NAM komt gemiddeld uit op 4369,41 euro en is dus bedoeld om de werkelijke kosten voor het herstellen van de schade te dekken.

Niet geaccepteerd

Van de 101 afgewezen aanvragen stonden er 81 niet op de lijst van 6000 oude gevallen. De andere twintig stonden wel op de lijst, maar hebben het aanbod van de NAM niet geaccepteerd.