Overheid betaalt 90 procent van salaris thuiszitters (update)

Lege terrassen op de Grote Markt na de verplichte sluiting van de kroegen
Lege terrassen op de Grote Markt na de verplichte sluiting van de kroegen © ProNews
Het kabinet neemt een groot aantal maatregelen om het bedrijfsleven te steunen. In een persconferentie door de ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra is een noodpakket aangekondigd dat tussen de 10 en 20 miljard euro gaat kosten.
Het pakket geldt voor 3 maanden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Tegemoetkoming

Voor alle bedrijven is er een financiële tegemoetkoming. Vooral kleine bedrijven en ZZP-ers dreigen om te vallen en vroegen om zo snel mogelijke steun. Voor alle bedrijven geldt dat er uitstel komt van het betalen van belastingen, met als belangrijkste de inkomstenbelasting en de omzetbelasting.
Al eerder werd bekend dat de overheid tot 90 procent van het salaris aanvult van werknemers waarvoor werktijdverkorting is aangevraagd. Dat was 75 procent in de oude regeling. Het aantal bedrijven dat een aanvraag heeft gedaan is inmiddels bijna 80.000 in Nederland.

Noodloket

Voor met name kleine bedrijven komt er een noodloket. Daarin krijgen ondernemers een directe vaste tegemoetkoming van 4000 euro. Vooral in de horeca en reisbranche is daaraan behoefte.
Voor ZZP-ers komt er een nieuwe regeling om ze te ondersteunen. Zij krijgen een versnelde regeling waarbij hun inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Ook is er een voorschot mogelijk Het geldt hoeft niet te worden tergbetaald. Ook worden de betrokken ZZP-ers niet vooraf getoetst of ze wel in aanmerking komen voor de regeling.

Verzuimboetes

Minister Hoekstra kondigde verder nog aan dat bedrijven ook verlaging kunnen aanvragen voor de inkomsten- en omzetbelasting. Verder gaat de rente op achterstallige belasting naar zo goed als nul en wordt afgezien van 'verzuimboetes'. Ook kunnen ondernemers makkelijker leningen krijgen van banken.
Het kabinet waarschuwt wel dat ondernemers en ZZP-ers niet onmiddellijk naar de gemeente, UWV of sociale dienst moeten gaan. Aan de regeling moet nog de laatste hand worden gelegd. 'Alles is er op ingericht om alles zo snel mogelijk te regelen', aldus minister Koolmees van Sociale Zaken.

VNO-NCW MKB Noord

Voorzitter Sieger Dijkstra van VNO-NCW MKB Noord zegt heel erg blij te zijn met het pakket en de doortastendheid van het kabinet. 'We hebben al weken overlegd met het kabinet en verschillende scenario's uitgewerkt. Die zie je nu terugkomen. Goed dat er ook gekeken is naar de ZZP-ers'. Dijkstra stelt wel vast dat het nu aankomt op de uitvoering, wat niet eenvoudig is met het grote aantal aanvragen.
Om het bedrijfsleven overeind te houden doet Dijkstra ook een oproep aan lokale overheden om de opdrachtenstroom niet te laten opdrogen. 'Als het gaat om zaken die hoe dan ook gedaan moeten worden, is er geen reden om die uit te stellen. Hij vindt dat betalingen juist wat naar voren moeten worden getrokken om de bedrijven een steun in de rug te geven.