Geen extra geld duurdere zweeftrein

DEN HAAG - Het nieuwe kabinet wil niet opdraaien voor financiële tegenvallers van de magneettrein.Daarover is op het allerlaatste moment één zinnetje tekst opgenomen in het regeerakkoord. Het rijk legt dik 2,7 miljard euro op tafel voor de magneettrein. In dat bedrag is al rekening gehouden met tegenvallers. Mocht het gereserveerde bedrag echter niet hoog genoeg blijken te zijn, dan is het rijk niet bereid bij te passen.Voorzitter Alders van de Stuurgroep Zuiderzeelijn is verrast door de, in zijn ogen, onnodige aanpassing van het regeerakkoord. Onoverkomelijk is het volgens hem echter niet.
null