Op afstand lesgeven werkt: 'Maar ik mis mijn leerlingen'

Sommige scholen worstelen nog met les geven op afstand, maar anderen hebben dat al geregeld. Zo kunnen leerlingen van christelijke basisschool de Regenboog in Leens thuis aan de slag. Vanuit huis en de klas volgen leerkrachten hoe de leerlingen het doen.
En dat gaat gepaard met de nodige verschillen. Zo worden er geen vingers in de lucht gestoken als iemand een vraag wil stellen. Ook kreten als 'Ju-hùùùff, kunt u mij helpen?' blijven uit.

Lege ruimte

'Ja, dat mis ik wel hoor', vertelt Gea Rustema, die lesgeeft aan groep 6 op De Regenboog. 'Normaal leg ik wat uit aan kinderen, nu praat ik tegen een lege ruimte en werk ik met het digitale bord. Vooral het directe contact mis ik: even naast een kind zitten en hem of haar kunnen helpen' vertelt ze.
'Ik vind het lastig dat ik niet continu weet hoe het met iedereen gaat', gaat Rustema verder. Kinderen krijgen nu les via een speciale website en app en kunnen terecht in een digitale leeromgeving die Snappet heet. Hier maken ze opdrachten, zoals rekensommen en taalopdrachten.'

Digitaal

De leerkracht krijgt vervolgens binnen wat er goed en fout gegaan is. Op het digitale bord komen live de resultaten van de gemaakte opdrachten binnen. 'Zo kan ik toch een beetje meekijken. Groen is goed. En rood is logischerwijs fout', legt Rustema uit, terwijl ze naar het bord wijst.
'Wij werkten ook al met dit systeem in de klas, op tablets. Dus konden we snel schakelen toen de kinderen thuis de lessen moesten volgen. Elke ochtend stel ik de opdrachten samen en die verstuur ik, samen met een instructie voor de ouders.' Als leerlingen hulp nodig hebben, kan de juf deze op afstand geven.

Missen

Joliene uit groep 5 vond het wel even wennen toen ze ineens thuis moest werken: 'Op school zie je de juffen en meesters; nu zie ik alleen mijn ouders. Ook mis ik mijn vriendinnen. Ik hoop dat ik die snel weer kan zien in de klas.'
Via een videoverbinding kan de juf toch even met 9-jarige Joliene praten

Op school of thuis

De leerkrachten hoeven niet per se op school aanwezig te zijn om de leerlingen te volgen. Alles kan ook vanuit huis. Rustema is aanwezig omdat ze eveneens leerlingen opvangt die ouders hebben met een belangrijk beroep. 'Op dit moment is er niemand. Gisteren was er één leerling en de dag daarvoor drie. Maar het kan zomaar zijn dat een ouder opgeroepen wordt en zijn of haar kind hier brengt', legt Rustema uit.
Ze hoopt snel weer oog-in-oog met haar leerlingen te staan. Ook Joline hoopt dit. 'Ik vind het leuk om juf dan weer te zien.'
Lizzy van basisschool 't Groenland in Zuidwolde werkt op dezelfde manier als in Leens. Ze zit ook in groep 5 en laat zien hoe haar dag eruit ziet: