'Man o man, wat heb ik te doen met onze leiders'

De coronacrisis beheerst ons land, onze provincie, ons dagelijks leven. Spitsuur voor de lokale, regionale en landelijke bestuurders, die dag en nacht in de weer zijn. Zijn zij de leiders die we nodig hebben in deze barre tijden, Beter Weters?

'Er zijn veel beste stuurlieden en de wal is ook nogal breed. Toch doet echt iedereen z'n stinkende best er het beste van te maken. Of het nu om de regering gaat of om de lokale burgemeester en alles en iedereen die er van overheidswege tussenin zit. Niemand weet hoe het moet, maar allen zijn bezig er het beste van te maken. En dat stelt gerust.'

'We weten allemaal dat niemand alles weet, maar wel dat kennis en kunde optimaal worden ingezet. Door de bestuurders en door allen die er verder al dan niet beroepsmatig mee te maken hebben. Er zijn gewoon heel veel goedwillende en niet klagende mensen, die omzien naar elkaar, helpen waar dat kan, en van alles verzinnen om deze crisis het hoofd te bieden. Hulde!'

Afbeelding

'Het leiderschap in de gemeenten en provincies bestaat uit het volgen van landelijke richtlijnen en zorgen dat die uitgevoerd worden. Het kan her en der wel wat strakker is mijn mening, maar we kunnen provincies en gemeenten niet op slot doen zonder de landelijke overheid. We zullen dus de landelijke trend moeten volgen. Het landelijk beleid kan wel een tandje strakker. Met de huidige maatregelen komen we er denk ik niet.'

'In het Noorden is het nog relatief rustig wat patiënten betreft, maar ook dat kan zomaar veranderen. We zullen het met elkaar moeten doen. Ik blijf vertrouwen houden in de overheid en ben van mening dat de politiek juist nu gezamenlijk moet optrekken. Om het tij te keren en niet rollebollend over straat te gaan alsof de verkiezingscampagne al is begonnen. Dat lost niets op en voegt ook niets toe.'

Afbeelding

'Man o man, wat heb ik te doen met onze leiders. Ga er maar aan staan: als 'leken' snelle beslissingen nemen op basis van de informatie van experts. Zoals Rutte het zo passend zei: 'Met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten nemen.' Je weet dat die besluiten letterlijk over leven en dood gaan.'

'Terwijl onze zorgkanjers in de ziekenhuizen vechten voor elke coronapatiënt zijn ze grotendeels afhankelijk van de besluiten uit Den Haag. Ik kan niets doen dan ze allemaal heel veel kracht en wijsheid toewensen. Erop vertrouwen dat ze hun werk goed kunnen doen én goed doen. En dat geldt ook voor onze regionale bestuurders. Trots ben ik op Koen Schuiling. Zijn 'kinderbrief' heeft impact gehad op en vertrouwen gegeven aan heel veel kinderen en hun ouders. Het zijn ongekend spannende tijden, ik wens u allen gezondheid toe. Pas goed op uzelf én uw naasten!

Afbeelding

'Het is crisistijd. Het is belangrijk dat leiders heldere boodschappen afgeven. Laten zien dat ze er zijn en doen wat nodig is. Ook niet groter maken dan noodzakelijk is. Het is fijn om te horen dat het vertrouwen in minister-president Rutte de afgelopen weken sterk is toegenomen. Het betekent dat hij de burgers weet te overtuigen van een goede inzet van de middelen die we ter beschikking hebben.'

'Ook fijn om te zien dat er nu genoeg geld is om goede crisismaatregelen te nemen. Het was ook goed om te zien dat de burgemeester van Groningen op tijd een realistische brief heeft geschreven aan alle inwoners (apart voor kinderen verdient een pluim). Toch ben ik blij dat we niet helemaal afhankelijk zijn van wat hooggeplaatsten en specialisten doen, maar dat ik, en velen met mij, ervan overtuigd zijn dat er een God is die regeert en in deze tijd hoop en vertrouwen geeft aan velen.'

Afbeelding

'Binnen een week tijd kregen de berichten over de coronaziekte een enorme impact op onze bevolking. Nooit eerder vertoond. Het is stil op straat. Scholen zijn gesloten. Veel bedrijven zijn dicht. Mensen komen bijna niet meer samen. Kassamedewerkers in supermarkten werken eind deze week allen achter glas. Surrealistisch allemaal! Maar het is waar! De aanpak in Nederland krijgt grote waardering, al zijn de onderliggende strategiëen omstreden.'

'Er is nergens op enige schaal paniek uitgebroken! De bevolking gedraagt zich tot nu toe fantastisch. Er wordt niet of nauwelijks meer gehamsterd. De richtlijnen worden opgevolgd. Sterker nog, men vraagt zelfs vaak om verdergaande maatregelen van het kabinet; een lock downen verboden. Die zijn - naar ik verneem - trouwens in de maak. De sfeer onder de mensen kan nog helemaal omslaan. Ten negatieve. Mijn verwachting? Ik hoop het niet.'

Afbeelding

'Wat een bestuurder echt waard is, merk je meestal pas lang nadat hij is vertrokken. Behalve bij een crisis. Dan merk je het direct. Want dan moet er onmiddellijk gehandeld én gecommuniceerd worden. Effectieve actie gebaseerd op verdedigbare keuzes met glasheldere uitleg. Dan komt Rutte een eind. Zijn misser was dat hij de indruk wekte dat er bewust aangestuurd wordt op besmetting van 60 procent van de bevolking.'

'Als je weet hoe ze het in Taiwan hebben aangepakt, rijst wel de vraag of de gezondheidszorg niet eerder aan de bel had moeten trekken. Maar misschien zijn we hier nog net op tijd. En die regiobestuurders? Nog weinig van gemerkt. Misschien zijn ze bezig gebruik te maken van de 'achterstand' die Groningen heeft op Brabant door eerder effectieve voorbereidingen te treffen. Laten we het hopen.'

Afbeelding

Meer over dit onderwerp:
beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws