Voortgezet onderwijs worstelt met schoolexamens: elke school bedenkt eigen oplossing

Voor veel leerlingen op het voortgezet onderwijs komen de examens eraan. Maar voordat zij mee mogen doen aan het centraal examen, moet eerst het schoolexamen zijn afgerond.

De scholen moeten een manier bedenken om die laatste toetsen door te laten gaan. Een ding is zeker: vrijwel elke school gaat anders om met de situatie.

Later beginnen

Zo gaat het schoolexamen voor havo en vwo bij de Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta gewoon door, alleen beginnen de toetsen later. In plaats van begin van volgende week, gaan ze pas eind volgende week van start. De praktijkexamens voor het vmbo worden uitgesteld tot na 6 april.

Helemaal geen toetsen op school

De Christelijke Scholengemeenschap Groningen stelt alle schoolexamens uit tot na 6 april. 'De zorgen over corona staan op gespannen voet met het laten doorgaan van de schoolexamens op school', schrijft het bestuur aan de leerlingen en ouders.

Tot 6 april worden er überhaupt geen toetsen op de vijf CSG-scholen afgenomen. Het CSG-bestuur gaat er daarbij wel vanuit dat alle scholen na 6 april weer open gaan.

De mondelinge examens zijn nog onderwerp van gesprek. 'Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de mondelinge schoolexamens bij de vakken Nederlands en Engels thuis te laten afnemen via de telefoon of een videoverbinding.'

Wel toetsen in leslokalen

De mondelinge toetsen gaan op het Praedinius Gymnasium in de stad sowieso door. Daar doen ze die bovendien gewoon in leslokalen. Toetsen die ingehaald of herkanst moeten worden, worden ook in leslokalen gedaan.

'Wij zullen er voor zorgen dat de afstand tussen de tafels voldoende groot is', zegt conrector Mathijs de Vroome in een brief aan zijn leerlingen. Bij het Praedinius krijgen de examenleerlingen komende week bovendien aparte contactmogelijkheden met hun docenten. Per vak wordt via een videoverbinding één uur les gegeven.

Planning zo veel mogelijk aanhouden

In Oost-Groningen probeert de scholengemeenschap Ubbo Emmius de planning zo veel mogelijk door te laten gaan, maar dat kan niet altijd. 'Dit vraagt echt maatwerk van ons', zegt rector Gerard van Vliet. 'Is er bijvoorbeeld genoeg ruimte? De leerlingen moeten op een grotere afstand van elkaar zitten dan anders.'

Voor bepaalde vakken is dat geen probleem en kunnen tafels verder uit elkaar worden gezet, maar de praktijktoetsen vragen weer aan andere aanpak. 'Denk aan een keuken waar gekookt moet worden', zegt Van Vliet.

EHBO zonder aanraking?

Het is ook de vraag hoe bijvoorbeeld de praktijktoets EHBO wordt gehouden. 'Daar moet je elkaar aanraken. Daar moet een aanpassing voor worden gemaakt.' Hoe dat er uit gaat zien, weten ze bij het Ubbo Emmius zelf ook nog niet precies.

Afwachten

Bij de scholen van Terra, RSG De Borgen en het Dollard College wordt nog geïnventariseerd hoe de scholen er mee om willen gaan.

'Maandagochtend hebben we daar met alle scholen overleg over', zegt Trijnie van Wijk van de overkoepelende Onderwijsgroep Noord. 'We hopen dan meer duidelijkheid te kunnen geven.'

Meer over dit onderwerp:
coronavirus GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws