'Geen verhoogd risico op besmetting via gezuiverd water'

De rioolzuiveringsinstallatie in Garmerwolde
De rioolzuiveringsinstallatie in Garmerwolde © Ton Sekuur/Groningen In Beeld
Het coronavirus is door het RIVM aangetroffen in rioolwater in onder andere Amsterdam en Tilburg. Hoe zit dat hier? De grootste waterzuiveringsinstallatie van Noord-Nederland staat immers in Garmerwolde.
'Corona is in afvalwater aangetroffen', zegt Henry Frieswijk van Waterschap Noorderzijlvest, dat eigenaar is van de installatie bij Garmerwolde. 'Dat is niet gek, omdat het virus in menselijke uitwerpselen is gevonden. Dat kan dus ook in ons gebied het geval zijn. Maar dat is niet specifiek onderzocht.'

Geen problemen voor consument

Het is volgens Frieswijk het RIVM dat rioolwater onderzoekt als zij daar aanleiding toe ziet. Problemen voor de consument zijn er niet.
'Het virus is niet aangetroffen in het gezuiverde water dat de zuiveringsinstallatie verlaat. Het virus overleeft niet goed in water. Het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden door gezuiverd water dat de zuiveringsinstallatie verlaat.'
De waterschappen in Nederland, verenigd in de Unie van Waterschappen, ziet geen redenen om adviezen aan te scherpen. Contact met rioolwater moest al vermeden worden, dus nu ook.

Lozingspunten

'Het waterschap loost het afvalwater op oppervlaktewater via lozingspunten', legt Frieswijk uit.
'Het is nooit verstandig in de buurt van zulke lozingspunten te water te gaan of te gaan zwemmen. Dat advies is er altijd en verandert eveneens niet in deze situatie. Door verdunning en allerlei andere afbraakprocessen verdwijnen de ziektekiemen in het oppervlaktewater vanzelf.'