Evaluatiecommissie over mislukte Chinaplannen RUG: 'Het ging fout door te hoog tempo'

Door de hoge druk en het hoge tempo waaronder de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een campus in het Chinese Yantai werden uitgevoerd, brokkelde de steun af.

Dat is één van de conclusies van de evaluatiecommissie RUG Yantai. Die commissie werd afgelopen najaar ingesteld door het universiteitsbestuur. Het oordeel van deze commissie moet de afronding vormen van de mislukte Yantai-plannen.

In 2015 kwam toenmalig bestuursvoorzitter Sibrand Poppema met het plan om in China een Groningse campus op te zetten. Daar ging uiteindelijk begin 2018 een streep door, omdat de universiteitsraad niet wenste in te stemmen.

Fouten gemaakt

De commissie schrijft: 'Er zijn in het hele proces fouten gemaakt die stuk voor stuk op zichzelf niet doorslaggevend waren, maar die wel geleid hebben tot een stapeling van negatieve gevoelens over het plan.'

De druk die het bestuur op de besluitvorming legde was onverstandig. 'Weliswaar was er sprake van druk vanuit China, maar die had niet maatgevend moeten zijn.'

Ontbroken aan goede discussie

'Het heeft door de druk op het proces ontbroken aan een goede discussie aan het begin van het traject, over de opzet en omvang van het project, waardoor daarover verschillende opvattingen konden ontstaan. Was dat er wel geweest, dan was wellicht eerder een veel kleinere, gefaseerde aanpak in beeld gekomen, waarvoor een groter draagvlak had kunnen ontstaan.'

De commissie had het ook verstandiger gevonden als de Rijksuniversiteit Groningen een project van deze omvang samen met andere universiteiten had opgezet.

Al met al brokkelde het draagvlak langzaam maar zeker af, concludeert de commissie. 'Bij de Universiteitsraad, binnen de universiteit (de Faculteit Economie en Bedrijfskunde haakte bijvoorbeeld af) en daarbuiten. Die signalen zijn onderschat.'

Schuldigen?

De commissie wil geen schuldigen aanwijzen. 'De Evaluatiecommissie constateert dat velen hier een rol hebben gespeeld en dat aan hun goede bedoelingen niet hoeft te worden getwijfeld.' 

Wel weer doen

Het mislukken van Yantai zou voor de universiteit overigens geen reden moeten zijn om af te zien van grote projecten, vindt de commissie.

'Ga vooral door met het aanpakken van grote, grensverleggende strategische projecten, ook projecten gericht op de internationalisering van de universiteit.' Daarbij moet het bestuur dan wel letten op de lessen die te trekken zijn uit 'Yantai'.

Bruikbare adviezen

Het College van Bestuur schrijft in een reactie zich te kunnen 'vinden in de conclusies en bediscussieert de aanbevelingen van de commissie. Een deel van de aanbevelingen bevat bruikbare adviezen die we kunnen gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe strategisch plan en voor de 'Universiteit van het Noorden'.' 

De universiteitsraad wil het stuk na de coronacrisis met het universiteitsbestuur bespreken.

Lees ook:

- Eigen evaluatie RUG moet open wond 'Yantai' dichten
- RUG gebruikte ruim een miljoen euro publiek geld voor 'Yantai'

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad universiteit GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws