RUG wint rechtszaak tegen hoogleraar Herman: contract ontbonden

Het Academiegebouw van de RUG
Het Academiegebouw van de RUG © Marco Derksen/Flickr Creative Commons
De Rijksuniversiteit Groningen mag hoogleraar Joost Herman de laan uitsturen.
Dat heeft de rechtbank in Groningen donderdag bepaald.  

Subsidiefraude

Hoogleraar Herman werd door de RUG ontslagen wegens subsidiefraude en valsheid in geschrifte. Uit onderzoek door accountantskantoor Ernst & Young in opdracht van de RUG was gebleken dat Herman 1,2 miljoen euro aan subsidie- en collegegeld bij de stichting Network on Humanitarian Action (NOHA) Groningen liet binnenkomen. Geld dat voor de universiteit was bestemd. Herman was onder meer als directeur bij de stichting betrokken.

Burn-out

De advocaat van Herman vond dat de hoogleraar niet ontslagen kon worden omdat hij thuiszit met een burn-out. De rechter gaat daarin niet mee, omdat de redenen voor ontslag geen verband houden met die ziekte.
'De werknemer heeft een grote staat van dienst en heeft gedurende zijn 25-jarig dienstverband veel betekend voor de RUG. Deze staat van dienst neemt echter niet weg dat de werknemer beslissingen heeft genomen en uitgevoerd die zodanig indruisen tegen de belangen van de RUG, dat van de RUG in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren,' aldus de rechter.

Ernstig en verwijtbaar

Door de stichting op te richten en geld dat voor de RUG was daarheen over te maken, heeft Herman de RUG de mogelijkheid ontnomen de geldstroom te controleren. Ook kon de RUG daardoor niet beslissen over de besteding van dat geld.
De rechter noemt dit 'zeer laakbaar en daarom ernstig verwijtbaar. Dat hij een en ander niet heeft gedaan om zichzelf te bevoordelen of de RUG te benadelen, maakt dit niet anders.'
Herman is per 1 mei van dit jaar ontslagen.
Het conflict tussen Joost Herman en de RUG draait om Network on Humanitarian Action. Deze stichting had geen banden met de RUG, maar stond wel ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit. De stichting was, buiten medeweten van de universiteit, opgericht om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma voor studenten die hulp willen bieden in crisisgebieden. De RUG is een van de deelnemende universiteiten.
Nadat de zaak vorig jaar aan het licht was gekomen, werden Herman en twee van zijn medewerkers geschorst. Herman werd uiteindelijk ontslagen, de twee anderen kregen een ernstige waarschuwing.