Gemeenteraad Het Hogeland in kleine samenstelling toch bijeen

Ondanks het coronavirus ziet de gemeente Het Hogeland zich genoodzaakt om een raadsvergadering te houden. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden.

Om een rechtsgeldig raadsbesluit te kunnen nemen is een minimum aantal raadsleden nodig. Dit is de helft plus één. Er is besloten om vijftien raadsleden aanwezig te laten zijn, naar rato van het aantal raadszetels verdeeld over de fracties.

'Dit was een moeilijke beslissing. Ondanks deze bijzondere tijd, kunnen we het democratische proces niet stilzetten. Ook niet op lokaal niveau', legt burgemeester Henk Jan Bolding uit. Volgens hem is een raadsvergadering af en toe nodig.

Agenda

Op de agenda staan onder meer het nieuwe Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog, het grondstoffenbeleid, het begraafbeleid en het aardbevingsbestendig maken van scholen.

Alle besluiten van de vergadering zijn digitaal voorbereid. De reacties van de verschillende fracties op de raadsvoorstellen en de reactie van het college worden voor de raadsvergadering bij de vergaderstukken geplaatst.

Noodwet

De raadsleden zijn tijdens deze raadsvergadering zo kort als mogelijk bijeen. In de vergadering zal zo mogelijk alleen gestemd worden. De gemeenteraad moet daarvoor fysiek bij elkaar komen.

Digitale besluitvorming is volgens de gemeentewet (nog) niet mogelijk. De Rijksoverheid is wel bezig met een noodwet om op afstand vergaderen mogelijk te maken.

'Mocht er vanuit de overheid een noodverordening worden gemaakt waarbij digitale besluitvorming in de zin van stemmen op afstand wettelijk wordt toegestaan, dan heroverwegen we dit besluit natuurlijk. Ook omdat dan elk raadslid een bijdrage kan leveren', aldus burgemeester Bolding.

Afstand in raadszaal

De gemeente neemt extra maatregelen in verband met het coronavirus. Raadsleden zitten op meer dan 1,5 meter afstand in de raadszaal. Ook wordt de zaal en alle apparatuur vooraf grondig schoongemaakt en ontsmet.

Er worden geen andere mensen toegelaten tot de vergaderzaal, ook niet van de pers. Mensen die willen inspreken kunnen dit schriftelijk doen.

Livestream

De raadsvergadering in het gemeentehuis in Uithuizen is op 8 april vanaf 19.00 uur en is ook te volgen via een livestream op de gemeentelijke website.

Lees ook:

- Gemeente Het Hogeland uit trots op inwoners in brief
- Alles over het coronavirus

Meer over dit onderwerp:
coronavirus UITHUIZEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws