Waddenfonds trekt miljoenen uit voor toekomst Lauwersmeergebied

Hoog water in het Lauwersmeer
Hoog water in het Lauwersmeer © ANP
Het Waddenfonds draagt ruim acht miljoen euro bij aan het project Vitale Kustzone Lauwersmeer, dat in totaal 96 miljoen euro kost.
Voor het project worden buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied aangelegd.

Klimaatbestendig gebied

Met het project moet het Lauwersmeergebied worden omgetoverd tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het wad en het achterland. Ook de visstand in de Waddenzee moet van de aanpak profiteren. Aanleiding voor het project is het versterken van de Waddenzeedijk.

Zoetwaterovergangen

Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor natuurlijke zoetwaterovergangen ontstaan. Het binnendijkse gebied moet zeventig hectare groot worden en draagt bij aan het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden.