Revalidatiecentrum in Delfzijl wordt opvanglocatie voor coronapatiënten (update)

Een luchtfoto van het terrein waar Eemsdelta zit
Een luchtfoto van het terrein waar Eemsdelta zit © ProNews
Revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl wordt ingericht als opvanglocatie voor coronapatiënten. Het gaat om patiënten die na opname in het ziekenhuis niet meer naar huis kunnen, of die thuis niet voldoende verzorgd kunnen worden.
Het revalidatiecentrum in Delfzijl kwam als geschikte locatie naar voren uit een zoektocht van zorginstellingen De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord. Naar verwachting kunnen er vanaf 6 april patiënten worden opgevangen.

Waarom Eemsdelta?

'Er is een behoorlijke capaciteit, het is een locatie die vrij ligt van andere afdelingen en het gebouw kan relatief eenvoudig en dus snel aangepast worden voor verpleging in strikte isolatie. Ook kan deze locatie op korte termijn vrijgemaakt worden voor opvang van coronapatiënten, door verhuizing van de mensen die revalideren', schrijven ze.

Sluizen

'We gaan sluizen aanleggen om de drie afdelingen die er zijn van elkaar te scheiden', zegt directeur-bestuurder Nienke Ybema van Zonnehuisgroep Noord.
Medewerkers van het revalidatiecentrum nemen de zorg voor de coronapatiënten op zich. 'Er wordt voor gezorgd dat er genoeg beschermingsmateriaal is voor de medewerkers.'
Het is de bedoeling dat er nog meer locaties worden aangewezen om coronapatiënten te verzorgen. om ze de druk op ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties te verlichten.

Naar andere revalidatiecentra

De mensen die momenteel revalideren in Eemsdelta verhuizen maandag naar De Twaalf Hoven in Winsum en Revalidatiecentrum Zuidhorn in Zonnehuis Oostergast.
Dit bericht is aangevuld met quotes van Nienke Ybema