Gezinnen krijgen lucht: ook kwetsbare kinderen krijgen opvang

Ook voor de opvang van kwetsbare kinderen is er een oplossing
Ook voor de opvang van kwetsbare kinderen is er een oplossing © ANP
Kinderen uit kwetsbare gezinnen mogen nu ook enkele dagdelen naar school of de kinderopvang. Scholen en gemeenten inventariseren welke kinderen daarvoor in aanmerking komen.
Tot nu toe werden alleen kinderen van ouders met een vitaal beroep opgevangen.

Geweld of ziekte

'Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, armoede, een beperking of de mantelzorg voor één van de gezinsleden', zegt Miriam Feddema van WIJ Groningen. 'Het is bedoeld om het gezin even wat meer lucht te geven.'
Alle Nederlandse gemeenten zijn door minister Slob van Onderwijs gevraagd om opvang te regelen voor dit soort kwetsbare kinderen. De gemeente Groningen stelt 120 plekken beschikbaar. Kinderen kunnen daar enkele dagdelen per week naartoe.

Veilige haven kwijt

Voor sommige kinderen is school de enige veilige plek waar ze een moeilijke thuissituatie los kunnen laten. Doordat ze nu thuis moeten blijven vanwege het coronavirus, zijn ze die veilige haven kwijtgeraakt.
'De kans op huiselijk geweld is groter als je de hele dag op elkaars lip zit en de spanning groter wordt', zegt Feddema, die nauw contact heeft met de Groninger wijkteams. 'We zien het nu niet, want we hebben er minder zicht op. Maar we proberen het mede hiermee te voorkomen.'

Elkaar nodig

De scholen van onderwijsgroep Primenius (34 scholen in Groningen en Drenthe) hebben inmiddels in kaart gebracht om welke kinderen het gaat.
'We hebben nu echt onze sociale partners zoals de gemeente, wijkteams en jeugdzorg nodig om te kijken wat we hieraan kunnen doen', zegt bestuurder Béjanne Hobert.
De koepel maakt zich zorgen om een groep ouders die onbereikbaar is voor juffen en meesters. Die kinderen zijn daardoor uit beeld geraakt. Ook zijn er ouders die zelf om hulp vragen.
'Bijvoorbeeld omdat ze kinderen met een stoornis of gedragsproblematiek hebben. Ze trekken het niet om de kinderen nog langer thuis te hebben', zegt Hobert.

Agressie

Ook de overige schoolbesturen zijn met de inventarisatie bezig, zoals scholenstichting Opron, met achttien scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam.
'Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die agressief of overactief zijn en thuis slecht te hanteren zijn, zeker als het gaat om grote gezinnen die nu continu samen thuis zijn', zegt bestuurder Marieke Andreae.

Meer zicht

Volgens Veilig Thuis Groningen is het opvangen van kinderen uit kwetsbare gezinnen van groot belang. De organisatie maakt zich zorgen om de toename van huiselijk geweld binnen gezinnen. Op dit moment is er geen verandering in het aantal meldingen van huiselijk geweld, maar volgens directeur Nathalie Kramers is dat stilte voor de storm:
'Het punt is dat je nu niet weet wat er speelt, omdat professionals de kinderen niet zien. Nu deze kinderen naar de opvang kunnen, hopen we meer zicht te krijgen wat zich achter de voordeur speelt.' Ook Veilig Thuis gaat na welke kinderen opgevangen zouden moeten worden.

Risico laag houden

Feddema laat weten dat de opvang zoveel mogelijk in kleine groepen plaatsvindt, om het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. 'Soms is het kiezen tussen twee kwaden. Als we veel kinderen op gaan vangen, kunnen we net zo goed de scholen opendoen. We kiezen nu voor een gezonde mix.'
Scholen trekken samen op met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), omdat ook die een beeld hebben van kwetsbare gezinnen in gemeenten. Opron-bestuurder Marieke Andreae: 'De casemanagers die de gezinnen goed kennen en al een vertrouwensband hebben, benaderen de gezinnen.'

Situatie duurt voort

Haagse bronnen melden inmiddels dat het kabinet zal besluiten de scholen ook na 6 april dicht te houden. Maandag deed de bestuurder van de Kids First COP-groep in Groningen de oproep om de kinderopvang weer te openen voor alle kinderen, omdat gezinnen nu teveel op de proef worden gesteld.